16 Μαρ 2009

ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ

Συνάδελφοι,
Στις προηγούμενες δύο Γ.Σ. των ετών 2007 και 2008, που αφορούσαν Διοικητικούς και Οικονομικούς απολογισμούς του Συλλόγου μας, αλλά και σε πολλαπλά Δ.Σ. είχα καταθέσει τις θέσεις μου, σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Πιο συγκεκριμένα, τόσο για την διοικητική λειτουργία του Συλλόγου όσο και την οικονομική του κατ' επανάληψη έθεσα ζητήματα που αφορούσαν τη σωστή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και όχι μόνον.
Ορισμένα όμως μέλη του προηγούμενου προεδρείου, σε μια σειρά προτάσεων που κατέθετα και που αφορούσαν σοβαρά διαδικαστικά ζητήματα, αντιδρούσαν με ιδιαίτερα αυταρχικό τρόπο.
Ψήφισα λοιπόν στους δύο προηγούμενους οικονομικούς απολογισμούς "υπό διαλυτική αίρεση".
Η νομική αυτή ορολογία σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση μου, εάν δεν διορθωθούνε τα όσα κατ' επανάληψη έχω επισημάνει μου δίνεται η δυνατότητα να ανακαλέσω την ψήφο μου.
Συνάδελφοι,
Επειδή σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένα όριο και επειδή οι θήτες δεν μπορεί να παριστάνουν άλλο τα θύματα, αίρω την ψήφο μου σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό. (Ισχύει η τοποθέτηση των τριών εκλεγμένων μελών της ΠΑΣΚΕ Ανακοίν. 13-3-2009 ότι στην πορεία θα υπενθυμίσουμε σειρά γεγονότων που θα αποδεικνύουν την αλήθεια και μόνον αυτή).
Θέλω να ευελπιστώ όπως ανέφερα και στη Γ.Σ. ότι το νέο προεδρείο θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο σε μία σειρά ζητημάτων και διαδικασιών.

Εκλεγμένο μέλος ΠΑΣΚΕ,
Δημήτρης Ζαχαριάδης

Υ.Γ.: Σε σειρά τοποθετήσεών μας στα Δ.Σ. του Συλλόγου είχαμε καταθέσει και εμείς τις απόψεις μας σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που θα έπρεπε να τηρούνται από το τότε προεδρείο του Συλλόγου. Για τους ιδίους λόγους που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας και επειδή κάποιοι που είχαν το μαχαίρι και το πεπόνι στο Σύλλογο έχουν μάθει τώρα να αποποιούνται των ευθυνών τους, μεταθέτοντας αυτές σε άλλους, τους απαντάμε ότι η αλήθεια θα λάμψει.

Εκλεγμένα μέλη ΠΑΣΚΕ,

Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος,Σπύρος Αντωνίου