04 Μάι 2011

Το Δ.Σ. της Εταιρίας αγνόησε τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας

Συνάδελφοι,

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας αποφασίστηκε η απόλυση "με συνοπτικές διαδικασίες" του συναδέλφου μας Μπάμπη Κανατσούλη.
Χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη από τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας πειθαρχική διαδικασία, ο συνάδελφός μας απολύθηκε, χωρίς να του παρασχεθεί ούτε καν το δικαίωμα της απολογίας.

Παράλληλα η έκθεση επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Εσωτερικού ελέγχου της ΕΤΕ (διαδικασία που επίσης δεν προβλέπεται από τον ΕΚΕ) και που σε αυτήν βασίστηκε η απόλυση του συναδέλφου, δεν δόθηκε στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Αντί γι' αυτήν διανεμήθηκε αιφνιδιαστικά κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ένα εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή κου Θ. Καλογερά που εισηγείτο την υποβολή έγκλησης κατά του συναδέλφου.
Με βάση λοιπόν την εισήγηση για έγκληση το Δ.Σ. αποφάσισε την απόλυση του εργαζόμενου.

Για πρώτη φορά όμως στην ιστορία της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν τηρήθηκαν οι πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εργασίας.
Το γεγονός είναι ιδιαίτερα σοβαρό γιατί εγκαινιάζεται ένας δρόμος που κρύβει αδιαφάνεια (αφού δεν δόθηκε το πόρισμα ούτε καν στα μέλη του Δ.Σ.) και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος των εργαζόμενων.

Φυσικά καταψήφισα την εισήγηση και την απόλυση, όχι βέβαια για ουσιαστικούς λόγους (που δεν θα μπορούσα να τους ξέρω μιας και δεν δόθηκαν στοιχεία) αλλά γιατί έχω την πεποίθηση ότι οφείλω να είμαι από την θέση που με έχουν τιμήσει οι εργαζόμενοι με την ψήφο τους, θεματοφύλακας του Κανονισμού Εργασίας και των διαδικασιών που προβλέπονται από αυτόν.

Στην τοποθέτησή μου ανέφερα ότι "κατά την άποψή μου έπρεπε να ακολουθηθεί προηγουμένως η προβλεπόμενη από τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας πειθαρχική διαδικασία και εφ' όσον συνέτρεχαν λόγοι να ερχόταν στο Δ.Σ. της Εταιρίας για λήψη απόφασης".

Συνάδελφοι,

Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά του συναδέλφου, τέτοια που να δικαιολογεί έγκληση και απόλυση.
Ξέρω όμως ότι αυτό όπως και στο παρελθόν θα έπρεπε να κριθεί άμεσα από τα πειθαρχικά όργανα της Εταιρίας μας.
Ξέρω επίσης ότι με την διαδικασία που επέλεξε η Διοίκηση της Εταιρίας μας ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για όλους τους συναδέλφους μας που έχουν δικαίωμα υπογραφής και που αυτή την στιγμή αισθάνονται ξεκρέμαστοι.

Συναδελφικά

Γιάννης Πετσαλάκης