23 Δεκ 2008

Καταγγελία


Μόλις πληροφορήθηκα τυχαία, μολονότι είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ότι στις 8/12/2008 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μας, χωρίς καμία απολύτως ενημέρωσή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μας κατά 137.498.742 ευρώ.

Για μια ακόμα φορά ο κος Παλαιολόγος απέδειξε οτι ασκεί και εφαρμόζει σαν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος την διοίκηση της Εταιρίας με έναν και μόνο τρόπο..

Σαν απόλυτος μονάρχης.


Συναδελφικά
Γιάννης Πετσαλάκης