01 Σεπ 2009

ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009


Συνάδελφοι,
Η πορεία της εταιρίας ήταν και συνεχίζει να είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το μέλλον των εργαζομένων σ΄ αυτήν.

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιαστήκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου και θεωρώ χρέος μου να σας όσο ενημερώσω το δυνατόν πληρέστερα.

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία διότι διανύουμε μια περίοδο οικονομικής κρίσης με απρόβλεπτες συνέπειες. Επίσης οι ανακατατάξεις που έχουν συμβεί στην εταιρία όπως είναι η μείωση του προσωπικού το κλείσιμο μεγάλου αριθμού υποκαταστημάτων αλλά και οι εξελίξεις στην Ασφαλιστική Αγορά κάνουν όλους μας να παρακολουθούμε την πορεία της Εταιρίας με ιδιαίτερη αγωνία και ενδιαφέρον.

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εθνικής Ασφαλιστικής μαζί με τις θυγατρικές της ανήλθαν για το Α΄ εξάμηνο σε 6,8 εκατομμύρια ευρώ έχοντας απορροφήσει το κόστος εθελουσίας για το 2009 που ανέρχεται σε 7,7 εκατομμύρια ευρώ.
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός της ενίσχυσης της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 18,6% ενώ η αγορά αυξήθηκε μόνο κατά 1,5 %.
 
Το μερίδιο αγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής στους κλάδους Ζωής με τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης που έγινε πριν από 3 χρόνια ( από 18.37% του 2007 και 21, 20% το 2008 ανήλθε σε 22,14% το Α εξάμηνο του 2009).
 

Χαρακτηριστικό της θετικής μας πορείας στους κλάδους ζωής είναι ότι η δεύτερη εταιρία (ING) έχει μερίδιο αγοράς το Α΄ εξάμηνο του 2009 στο 50% του δικού μας 11,79% έναντι 22, 14% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η κυριαρχία της εταιρίας μας στον οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της και σε όλους τους συναδέλφους που έκαναν ότι ήταν δυνατό για να εξυπηρέτησαν την μεγάλη παραγωγή που ήρθε στην εταιρία.

Πίσω από κάθε επιτυχία κρύβονται πάντοτε συνάδελφοι που πιστεύουν στις δυνατότητες αυτής της εταιρίας και δουλεύουν με φιλότιμο και αποτελεσματικότητα.

Στους κλάδους ζημιών η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει πρώτη και κρατάει ασφαλή απόσταση από τους ανταγωνιστές της αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς που κατέχει .

Ο κλάδος αυτοκινήτων έχει θεαματική αύξηση το δεύτερο τρίμηνο .
 
Ο στόλος των αυτοκινήτων που ασφαλίζεται στην εταιρία μας διευρύνεται και πιστεύουμε ότι η πτωτική πορεία των ετών 2000-2004 είναι πλέον παρελθόν .

Η παραγωγή ασφαλίστρων κινείται ιδιαίτερα θετικά με ρυθμό ανάπτυξης 25%.
 
Οι νέες συνεργασίες με μεγάλο αριθμό πρακτορείων αλλά και η εισροή εργασιών από το υπάρχον δίκτυο έχουν θορυβήσει τους ανταγωνιστές μας που βλέπουν την επαναφορά στην Εθνική Ασφαλιστική μεγάλου αριθμού οχημάτων .

Η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε σε όλους τους κλάδους.
 
Έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο στην ασφαλιστική αγορά ότι η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια εδραιώνοντας την κυρίαρχη θέση της και με σημαντική απόσταση από τις εταιρίες που ακολουθούν.
 
Η αύξηση της παραγωγής και η πολιτική συγκράτησης των εξόδων της εταιρίας έχει βελτιώσει όλους τους δείκτες κόστους του Β΄ τριμήνου .
 
Το τέλος του εξαμήνου με την συνεχιζόμενη βελτίωση των αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου βρίσκει επίσης την εταιρία μας με ενισχυμένα τα ίδια κεφάλαια κατά 44 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2008.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων και η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων στην εταιρία οφείλεται στην σωστή στρατηγική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα αλλά και την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι της εταιρίας.
 
Μέσα σε ένα περιβάλλον μείωσης αριθμού των εργαζομένων με παράλληλη αύξηση της παραγωγής οι συνάδελφοι έδειξαν την πίστη τους στην εταιρία , εργάστηκαν ακούραστα με ευθύνη για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
 
Είμαστε υπερήφανοι για την πορεία της εταιρίας μας και είμαστε βέβαιοι ότι μέσα στο 2009 θα γιορτάσουμε όλοι μαζί ένα νέο παραγωγικό ρεκόρ.
 
Θα είμαστε η πρώτη ασφαλιστική εταιρία της χώρας που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ παραγωγή.
 
 
Νίκος Κοντοσώρος
Εκπρόσωπος Εργαζομένων
στο Δ.Σ. της Εταιρίας