04 Απρ 2005

Κοινή τοποθέτηση των εκπροσώπων των εργαζομένων

Στην σημερινή αναλυτική παρουσίαση του τριετούς business plan (2005-2007) έχουμε να παρατηρήσουμε τα πιο κάτω:.

Το σχέδιο προβλέπει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, αύξηση παραγωγής πάνω από τον μέσο όρο της ασφαλιστικής αγοράς, συγκράτηση των δαπανών μισθοδοσίας μέσα από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και σημαντική μείωση των διαφόρων εξόδων λειτουργίας της Εταιρίας.

Ένα σχέδιο που εκτιμούμε ότι είναι αρκετά φιλόδοξο με πολύ υψηλούς στόχους που όμως είναι δυνατόν να επιτευχθούν με ορισμένες βασικές προϋποθέσεις:

- Επειδή οι εργαζόμενοι καλούνται να σηκώσουν το κύριο βάρος του στόχου αυτού θα πρέπει να υπάρχει εργασιακή ειρήνη τουλάχιστον για την επόμενη τριετία. Αυτό συνεπάγεται την άμεση συμπλήρωση των αποθεμάτων του Ομαδικού μας Συμβολαίου με βάση τα Δ.Λ.Π. και την σιγουριά για όλους όσους υπηρετούν σήμερα ότι και στο μέλλον θα υπάρχει η ίδια εγγύηση της Εταιρίας. Να μην υπάρξει καμιά δυσμενής αλλαγή στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων.

- Κατανόηση από όλους τους εργαζόμενους της απλής λογικής ότι, όσο πιο καλά πηγαίνει η Εταιρία, τόσο περισσότερα θα μπορεί να δώσει στους ανθρώπους της.

- Σωστή αντιμετώπιση του παραγωγικού δικτύου και των πελατών μας.

- Ουσιαστική ανάπτυξη του bankasurance σε συνεργασία με την Ε.Τ.Ε.

- Σωστά τιμολογημένα προϊόντα που θα μπορεί να τα αγοράσει ο μέσος Έλληνας καταναλωτής.

- Να υπάρξει σωστός και αυστηρός έλεγχος της αγοράς από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να μην βρίσκουν τρόπους δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού οι διάφοροι επιτήδιοι που ασφαλίζουν κάτω του κόστους και μια ωραία πρωία βαράνε "κανόνι" προξενώντας έτσι την μεγαλύτερη ζημιά στον θεσμό της ασφάλισης που είναι ένας θεσμός εμπιστοσύνης.

- Η Διοίκηση να είναι μέσα στον παλμό της αγοράς και να παρεμβαίνει άμεσα στα τεκταινόμενα στον ασφαλιστικό χώρο.

Και τέλος να μπορέσει η Διοίκηση να εμπνεύσει όραμα στους εργαζόμενους και στους συνεργάτες,. Να μπορέσει να τους πείσει για την σοβαρότητα των ενεργειών της αλλά και για τον σεβασμό της απέναντι σε αυτή την Εταιρία με την πολύ βαριά κληρονομιά.

Οι εργαζόμενοι θα σταθούν όπως πάντα το έκαναν, αρωγοί της Διοίκησης σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης της Εταιρίας..


Γιάννης Κόλλιας
Γιάννης Πολίτης