06 Απρ 2005

Με την ιδιότητα του εκπροσώπου

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Συνάδελφοι,

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συζητήθηκε η πορεία της Εταιρίας μέχρι σήμερα, καθώς και η προοπτική της για τα επόμενα χρόνια.

Η υποχρέωση της Εταιρίας να παρουσιάσει τα οικονομικά της στοιχεία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έφερε στην επιφάνεια την πραγματική της εικόνα και τις αδυναμίες που επί χρόνια οι Διοικήσεις έκρυβαν. Οι εργαζόμενοι εκφράζαμε επανειλημμένα στο παρελθόν τις ανησυχίες μας για την πορεία της Εταιρίας.

Η Εταιρία, επί σειρά ετών έχανε μερίδιο αγοράς και τα έξοδά της συνεχώς αυξάνονταν. Η διαχείριση των αποθεμάτων της Εταιρίας, με τα γυρίσματα μετοχών, που επανειλημμένα είχαμε καταγγείλει στο παρελθόν, μείωσαν τα αφανή αποθέματά της. Τα παλιά συμβόλαια με τις νοσοκομειακές καλύψεις, που είχαν πουληθεί την περίοδο 1992-1995 και ήταν συνδεδεμένα με το ECU, όταν μπήκαμε στην ΟΝΕ σταμάτησαν να έχουν αναπροσαρμογή ασφαλίστρων, ενώ οι ζημιές αυξάνονταν διαρκώς. Μόνο το 2004, οι ζημιές από αυτά τα συμβόλαια ξεπέρασαν τα 11 εκ. ευρώ.

Μετά την είσοδο μας στην ΟΝΕ μέχρι σήμερα οι Διοικήσεις δεν έκαναν τίποτα προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι λύση να αυξάνουμε τα τιμολόγια στα νέα μας προϊόντα για να καλύψουμε τα ελλείμματα που δημιουργήθηκαν από τα λάθη του παρελθόντος. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό χωρίς να υποθηκευτεί το μέλλον της Εταιρίας, πρέπει να διαμορφωθεί σήμερα ένα απόθεμα που θα υπερβαίνει τα 160 εκ. ευρώ.

Το Ομαδικό μας Ασφαλιστήριο, με τις υποχρεώσεις που έχει διαμορφώσει για όλους εμάς, χρειάζεται, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., ένα αποθεματικό που υπερβαίνει τα 75 εκ. ευρώ.

Εάν συνυπολογίσουμε τα αποθεματικά που απαιτούνται για τα ασφαλιστήρια της περιόδου 1992-1995, για το Ομαδικό μας Ασφαλιστήριο και για την ενίσχυση του Κλάδου Αυτοκινήτων, διαπιστώνουμε ότι χωρίς αυτά η Εταιρία δεν μπορεί να λειτουργήσει, παρότι έγινε και η αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων της Εταιρίας.

Συνάδελφοι,

Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφέρω προς όλους εσάς ότι η στάση της Ε.Τ.Ε. απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Εταιρία είναι απόλυτα θετική.

Στο παρελθόν, είχα χαρακτηρίσει την Ε.Τ.Ε. ως "μητριά" της Εταιρίας μας, ενώ τώρα δικαίως χαρακτηρίζεται ως μητρική Εταιρία. Όχι μόνο διότι δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει τα κεφάλαια που απαιτούνται, αλλά και διότι έδειξε τη διάθεσή της να συμβάλλει παραγωγικά στην ανάπτυξη της Εταιρίας, ενισχύοντας τις συνέργιες με την Εταιρία μας. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε χρέος να στηρίξουμε την Εταιρία στους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει για την επόμενη τριετία.

Όλοι μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η ενίσχυση των αποθεματικών του Συμβολαίου μας με 75 εκ. ευρώ (25 δις δρχ.), όταν κατά το παρελθόν κάναμε απεργίες, παραμονές της συγχώνευσης, διεκδικώντας την ενίσχυση των αποθεματικών με 1,5 δις δρχ. Οι αριθμοί για το Ομαδικό μιλούν από μόνοι τους.

Το μέλλον των εργαζομένων ταυτίζεται απόλυτα με την πορεία της Εταιρίας. Το όραμα το δικό μας είναι μια Εταιρία που κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά και σέβεται τον εργαζόμενο, τον μέτοχο και τον πελάτη.
Συναδελφικά,Γιάννης Κόλλιας
Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρίας