01 Νοε 2005

Με την ιδιότητα του εκπροσώπου

Με την ιδιότητα του εκπροσώπου

Συνάδελφοι,

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μας, μεταξύ άλλων θεμάτων συζητήθηκαν και τα αποτελέσματα εννεαμήνου.
            Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα κατά την άποψή μου παρουσιάζουν δύο όψεις
            Όσον αφορά την παραγωγή της εταιρίας μας, αν και είναι αυξημένη κατά 2,5%, αυτή υπολείπεται του προϋπολογισμού για το 2005 κατά 8,7%.
            Όσον αφορά τα προ φόρων κέρδη εννεαμήνου, αυτά έχουν ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο κατά 23 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
            Κύριος λόγος που αφορά την πτώση της παραγωγής είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει η εταιρία μας στον κλάδο αυτοκινήτων και εκφράστηκε η άποψη ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μία κινητικότητα στην ασφαλιστική αγορά που θα αναγκάσει πολλές εταιρίες να διαφοροποιήσουν το ασφάλιστρό τους.
Σχετικά με την κερδοφορία οι κύριοι παράγοντες που την διαμόρφωσαν είναι η βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων του κλάδου ζωής, η βελτίωση των εσόδων επενδύσεων (χρηματιστήριο), η υπεραξία από την πώληση του ακινήτου στην οδό Μέρλιν, καθώς επίσης και η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων.
            Άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε αφορούσε την αξιοποίηση του ακινήτου μας στο Βόλο δια της μεθόδου της αντιπαροχής σε ποσοστό 50%. Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Τάκη Αράπογλου εκφράστηκε η άποψη ότι μπορεί η εταιρία μας να αναλάβει μόνη της την κατασκευή του νέου κτιρίου αποκλείοντας την αντιπαροχή σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που απαιτείται για την κατασκευή του κτιρίου είναι στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρίας μας.
            Ανεπιφύλακτα συμφώνησα με την άποψη που εκφράστηκε από τον Πρόεδρο, διότι πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο ισχυροποιείται και αναβαθμίζεται η περιουσία της εταιρίας μας.
            Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη.
            Άλλο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε την αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας μας.
Τέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε την παραίτηση του ο κ.Φίλος ο οποίος αντικατεστάθη από τον κ.Γεωργίτση.

Συναδελφικά,

Γιάννης Κόλλιας
Μέλος Δ.Σ. Εταιρίας