12 Ιαν 2018

Ευχαριστήρια επιστολή από το Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος"

Παρακαλούμε, δείτε εδώ ευχαριστήρια επιστολή από το Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος".

Η Ομάδα Εθελοντών Εθνικής Ασφαλιστικής