30 Ιαν 2001

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 2001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 2001
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Στις 31.12.2000 έληξαν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρίες θυγατρικές τραπεζών και μη.
Η Ομοσπονδία μας κατά την διαμόρφωση των διεκδικήσεων για το περιεχόμενο της νέας κλαδικής ΣΣΕ, έλαβε υπ' όψη της,
*     Την εκτίναξη του επίσημου πληθωρισμού, που κυμάνθηκε σε μέσα επίπεδα χρονιάς 3,3%, ενώ οι Συλλογικές Συμβάσεις του προηγουμένου έτους υπογράφηκαν με προσδοκώμενο μέσο πληθωρισμό 2,5%
*     Τις πολύ πάνω από τον πληθωρισμό ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ
*     Την αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ που για το 2000 ήταν 2,9%
*     Την συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη και θετική προοπτική του κλάδου,
και αποφάσισε στο Γενικό Συμβούλιο στις 22.1.2001 να διεκδικήσει τα παρακάτω:
Κοινές διεκδικήσεις για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το εάν είναι ή όχι θυγατρικές Τραπεζών.
¨    Γενική αναπροσαρμογή των βασικών μισθών της 31.12.2000 κατά 6%
¨    35 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως (5θήμερο - 7ωρο).
¨    5 βδομάδες κανονική άδεια από τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας στην εταιρία και επίδομα αδείας ενός μισθού.
¨    Άδεια τοκετού 5 μήνες για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων και ευθυνών που αντιμετωπίζει η εργαζόμενη μητέρα πριν και μετά τον τοκετό
¨    Δάνεια ευκολίας 7 μισθών με επιτόκιο 1,5% ώστε να υπάρχει στοιχειώδης κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
¨    Επίδομα ξένης γλώσσας 8%
¨    Ρυθμίσεις που θα περιορίζουν την ανάθεση έργων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε εταιρίες τρίτων με δανεικό προσωπικό.
¨    Συνεχής επιμόρφωση, ενίσχυση των πόρων που διατίθεται για την κατάρτιση των εργαζομένων, υποχρεωτική εκπαίδευση για κάθε εργαζόμενο τουλάχιστον 40 ώρες κατ' έτος.
¨    Δημιουργία προμηθευτικού συνεταιρισμού
Διεκδικήσεις για επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές Τραπεζών
·     Επίδομα πολυετίας όπως ισχύει στο Τ/Α τομέα 1,75% για κάθε χρόνο υπηρεσίας ανεξαρτήτως εργοδότη
·     Αναπροσαρμογή επιδομάτων πτυχίου σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Τ/Α τομέα ( 25% ΑΕΙ, 16% ΤΕΙ)
·     Πλήρης κάλυψη των αποδοχών σπουδαστικής αδείας από τις εταιρίες
·     Επίδομα χειριστών κεντρικής μονάδας Η/Υ 15% επί του βασικού μισθού
·     Προστασία Απασχόλησης. Πρόσληψη κατά προτεραιότητα των ανέργων του κλάδου με ανάλογη ρύθμιση αυτής της Σ.Σ.Ε. 1999 Τ/Α τομέα
·     Σαφής προσδιορισμός ώρας έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να προγραμματίζει τον ελεύθερο χρόνο του και την οικογενειακή του ζωή
·     Βρεφονηπιακό επίδομα 30.000 δρχ. το μήνα για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας
·     Άδεια θηλασμού δύο ώρες κάθε μέρα για χρονικό διάστημα 2 ετών μετά τον τοκετό και μία ώρα για τα επόμενα δύο χρόνια
·     Γονική άδεια ενός έτους άνευ αποδοχών, αλλά με ασφαλιστική ιατροφαρμακευτική κάλυψη του εργαζόμενου
·     Επέκταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 ν. 1483/84 άδειας για την σχολική παρακολούθηση των παιδιών μέχρι 18 ετών
·     Ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων
Διεκδικήσεις για τις εταιρίες που είναι θυγατρικές τραπεζών
·     Βελτίωση των όρων χορήγησης στεγαστικών δανείων δηλαδή μείωση των επιτοκίων σε 2,5% για τη ζώνη Α και Β και 2% για τη ζώνη Γ, 33.000.000 δρχ. ποσό δανείου ανά δικαιούχο, και ικανοποίηση τουλάχιστον του ιδίου αριθμού δικαιούχων που έλαβε δάνειο το 2000
·     Αύξηση του βρεφονηπιακού επιδόματος σε 60.000 δρχ. μηνιαίως
·     Αύξηση του κατασκηνωτικού επιδόματος σε 200.000 δρχ. ετησίως
·     Αύξηση επιδόματος τοκετού σε 400.000 δρχ
·     Αύξηση της συμμετοχής των Εταιριών στο ομαδικό ασφαλιστήριο της κάθε εταιρίας, κατά μία ποσοστιαία μονάδα επί της μισθοδοσίας ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων.
Συνάδελφοι,
Το υπόμνημα εστάλη στην Ένωση στις 30 Ιανουαρίου και ζητείται να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στα γραφεία μας σύμφωνα με τις διαδικασίες που ο νόμος 1876/90 ορίζει.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα σας ενημερώνουμε με ανακοινώσεις μας.
Συναδελφικά
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Αθηνά Καραμήτρου Αντώνης Μπαρμπαρής