13 Νοε 2001

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Α.Σ.Ε.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Α.Σ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Στις 13 Νοεμβρίου συγκλήθηκε από την πλειοψηφούσα Σύμβουλο το νέο Εκτελεστικό Συμβούλιο, και συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος
Αθηνά Καραμήτρου
ΠΑΣΚΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
Αντιπρόεδρος
Σπύρος Λευθεριώτης
ΔΑΚΕ
Γενικός Γραμματέας
Σωτήρης Οικονόμου
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αναπ. Γεν. Γραμματέας
Σπύρος Τρίψας
ΔΑΚΕ
Οργανωτ. Γραμματέας
Ολυμπία Αγγελή
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ταμίας
Όλγα Τσόγκα
ΠΑΣΚΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
Έφ. Δημ. Σχέσεων
Αντώνης Μπαρμπαρής
ΠΑΣΚΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Μέλη
Γρηγόρης Νικήτας
ΠΑΣΚΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Θανάσης Θεοχάρης
ΠΑΣΚΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Αγγελος Νικολάου
ΠΑΣΚΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Γιάννης Πετσαλάκης
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Γιάννης Κανδηλιώτης
ΔΑΚΕ

Γιώργος Συκαμιάς
ΠΑΣΚΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Κώστας Αναγνώστου
ΠΑΣΚΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Νίκος Μήλιος
ΠΑΣΚΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
Μετά την συγκρότηση, συζητήθηκαν τα εκλογικά αποτελέσματα του τελευταίου Συνεδρίου. Στις αρχαιρεσίες αυτές ενώ ψήφισαν 75 σύνεδροι, βρέθηκαν για το Εκτελεστικό Συμβούλιο 8 πλεονάζοντα ψηφοδέλτια ενώ για Γ.Σ.Ε.Ε. 7 λιγότερα και για Γενικό Συμβούλιο ένα λιγότερο, με αποτέλεσμα μετά από την κλήρωση των επιπλέον ψηφοδελτίων να υπάρξει αύξηση των εδρών μιας παράταξης σε βάρος άλλης.
Οι παρατάξεις που απαρτίζουν το προεδρείο της Ομοσπονδίας πρότειναν, προκειμένου να αποκατασταθεί αποκλειστικά και μόνο η ΗΘΙΚΗ ΤΑΞΗ - άλλωστε δεν υφίσταται θέμα νόμιμης λειτουργίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου - να αποφασισθεί ΟΜΟΦΩΝΑ να γίνει νέο εκλογικό Συνέδριο άμεσα, με την ίδια σύνθεση συνέδρων. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την ΠΑΣΚΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ.
Συνάδελφοι,
Μπροστά στα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος (συγχωνεύσεις - ασφαλιστικό) την ώρα που χρειάζεται ισχυρή και ενωμένη Ομοσπονδία για να τα αντιμετωπίσει, κρίναμε ότι δεν πρέπει να συντελέσουμε στην όξυνση της κρίσης.
Η Ομοσπονδία είτε κάποιοι το θέλουν είτε όχι θα προχωρήσει ενωμένη αγωνιζόμενη πάνω στις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συνεδρίου της.


Συναδελφικά
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Αθηνά Καραμήτρου Σωτήρης Οικονόμου