10 Αυγ 2012

Ανακοίνωση της ΟΑΣΕ για την λήξη της μετενέργειας της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης

Αθήνα 9.8.2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνάδελφοι ,

Στις 10/8/2012 λήγει η κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΑΣΕ-ΕΑΕΕ, μετά την από 10/5/2012 καταγγελία της από την ΕΑΕΕ και την με βάση τον νέο νόμο τρίμηνη παράταση ισχύος της.
Από τις 11/8/2012 αρχίζει η περίοδος της λεγόμενης "μετενέργειας" για τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ.

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με ομόφωνη απόφασή του καταγγέλλει την στάση της ΕΑΕΕ για την όλη συμπεριφορά της στο θέμα της "διαπραγμάτευσης" για την νέα κλαδική ΣΣΕ.

Σε όλο το χρονικό διάστημα της "διαπραγμάτευσης", κάτω από ένα συνεχώς και δυσμενέστερα μεταβαλλόμενο πολιτικό και εργασιακό περιβάλλον, η διοίκηση της Ομοσπονδίας, έχοντας πλήρη συναίσθηση του θεσμικού της ρόλου, προσπάθησε με υπευθυνότητα και πνεύμα διαλλακτικότητας να διαφυλάξει, όσο είναι εφικτό, τα συμφέροντα των συναδέλφων που εκπροσωπεί. Ο δρόμος που διανύσαμε, πάντα με ομόφωνες αποφάσεις, για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από αυτόν της εργοδοσίας. Αποδεχθήκαμε ακόμη και σημαντικές μειώσεις και αλλαγές στη ΣΣΕ, ζητώντας τις ελάχιστες διασφαλίσεις για το εισόδημα των συναδέλφων μας ώστε να μην μειωθεί ακόμη περισσότερο και από τις μειώσεις που θα αποτυπώνονταν στην Σύμβαση καθώς και για την διαφύλαξη των θέσεων εργασίας των ήδη υπηρετούντων.
Δυστυχώς η άλλη πλευρά δεν έδειξε την ίδια υπευθυνότητα. Αντίθετα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί με το παραπάνω την ευκαιρία που δίνεται από την κατάργηση του εργατικού δικαίου λόγω της ψήφισης των αντεργατικών μνημονιακών ρυθμίσεων.
Το πνεύμα αδιαλλαξίας της Ένωσης αποτυπώνεται χαρακτηριστικά ιδιαίτερα με την άρνηση ύπαρξης ρήτρας που θα εμπόδιζε την αντικατάσταση παλαιών με νέους εργαζόμενους.

Είναι πλέον στον καθένα φανερό ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της εργοδοτικής πλευράς.
Μετά από την δήθεν συμφωνία της ΕΑΕΕ για πάγωμα των αμοιβών, τον Φεβρουάριο του 2012, επικαλούμενοι την κακή χρονιά που πέρασε και την ακόμη χειρότερη που έρχεται, επανήλθε με μια καταστροφική πρόταση που οδηγεί σε μειώσεις από 25% έως 55% και κατάργηση όλων των θεσμικών. Βέβαια, μετά τις πρώτες αντιδράσεις μας, δήλωσαν ότι οι μειώσεις σε κάθε εργαζόμενο δεν θα ξεπερνάν το 12% και η όποια διαφορά προκύπτει μετά την εφαρμογή της νέας ΣΣΕ στο μισθό, θα καταβάλλεται ως "προσωπική διαφορά".
Με αυτή την συμφωνία όμως δεν διασφαλίζονταν μελλοντικά οι σημερινές αποδοχές, μειωμένες έστω κατά -12% και κυρίως κανείς εργοδότης δεν δεχόταν να δεσμευτεί ότι δεν θα απολύσει υπηρετούντες υπαλλήλους για να προσλάβει νέους, με σημαντικά μικρότερες αποδοχές, αφού δεν θα είχαν στην μισθοδοσία τους την περίφημη "προσωπική διαφορά".
Γίνεται πλέον φανερό ότι απλά επεδίωκαν την συναίνεση της ΟΑΣΕ σε μια χαμηλή σύμβαση (έστω και με κάποιο πλαφόν μειώσεων) για να διευκολυνθούν, έτσι ώστε σε επίπεδο επιχειρήσεων, να ζητήσουν από το προσωπικό τους ακόμη μεγαλύτερες παραχωρήσεις.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι υπερβολικές απαιτήσεις της εργοδοτικής πλευράς δεν υποστηρίχθηκαν από κανένα σοβαρό επιχείρημα.
Η μείωση της παραγωγής του κλάδου αθροιστικά και για τα δύο έτη (2011-2012) δεν ξεπερνά το 18% - 20 %. Η κερδοφορία τους όμως δεν ακολουθεί αυτά τα ποσοστά αφού ταυτόχρονα επήλθε και ανάλογη μείωση των ζημιών, που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος των εταιριών. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών εμφανίζει κέρδη, με πιο ωφελημένες τις εταιρίες που πρωτοστατούν στο κλίμα αντιπαλότητας και μη υπογραφής τελικά της κλαδικής ΣΣΕ.
Η επίκληση στο PSI αφορά ελάχιστα τους πρωτοστατούντες στην κατάργηση των θεσμοθετημένων, από την ΣΣΕ, εργασιακών μας δικαιωμάτων, αφού οι περισσότεροι είχαν ελάχιστες πλέον επενδύσεις στα Ο.Ε.Δ.
Αποδεικνύεται ότι οι προτάσεις των εργοδοτών αποβλέπουν μόνο στο στραγγαλισμό των όποιων εργατικών δικαιωμάτων και την αντικατάσταση των παλαιών συναδέλφων με νέους, έτσι ώστε να μειώσουν το κόστος της μισθοδοσίας τους πάνω και από 50%.

Ρωτάμε :
Στις δύσκολες καταστάσεις ποιος θα πρέπει να επιβαρύνεται περισσότερο; O δυνατός ή ο αδύναμος;
Ποια είναι η πραγματική συμμετοχή των μετόχων των εταιριών στην αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής περιόδου;

Συνάδελφοι,
Η αποτυχία εξεύρεσης λύσης βαρύνει καθ' ολοκληρία την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Κύρια υπεύθυνη είναι η επικράτηση των ακραίων απόψεων κάποιων εκπροσώπων της και η ανοχή των υπολοίπων σ' αυτές.
Σημειώνουμε, μάλιστα, το μέγα παράδοξο. Ενώ η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. της ΕΑΕΕ, σε κατ' ιδίαν συζητήσεις μας, εμφανίζεται να δηλώνει ότι δεν θα εφαρμόσει την σκληρή αυτή κλαδική ΣΣΕ, ούτε καν θα προχωρήσει σε μειώσεις -12%, συμφωνώντας μάλιστα με την ουσία του σκεπτικού μας, στις συνεδριάσεις των ΔΣ της ΕΑΕΕ τασσόταν με τις σκληρές απόψεις που εξέφραζαν οι λιγότεροι.
Είναι προφανές και κοινά παραδεκτό από τους περισσότερους ότι η κλαδική ΣΣΕ που λήγει, αντικατοπτρίζει το ελάχιστο επίπεδο αμοιβών των υπηρεσιών που παρέχουν οι ασφαλιστικοί υπάλληλοι και μάλιστα σε ένα κλάδο που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητες και εμπειρίες.
Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου δεν αξίζουν αυτής της αντιμετώπισης όπως προδιαγράφεται από τις αναιτιολόγητες απαιτήσεις των εργοδοτών.
 
Η απάντηση όλων μας απέναντι στην επίθεση που θα δεχθούμε, σε επίπεδο εταιριών, είναι μόνο η ενότητά μας και μέσα στις εταιρίες αλλά και σε ολόκληρο τον κλάδο.
 
Η Ομοσπονδία, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του θέματος καλεί την διοίκηση της ΕΑΕΕ, έστω και την τελευταία στιγμή, να δείξει ειλικρινές ενδιαφέρον και την απαιτούμενη σοβαρότητα ώστε να υπογραφεί κλαδική ΣΣΕ, που θα διασφαλίζει πραγματικά τους εργαζόμενους του κλάδου μας.
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση δηλώνουμε ότι η ΟΑΣΕ, οι Σύλλογοι-μέλη της και όλοι οι εργαζόμενοι θα αγωνιστούμε ενωμένοι, με κάθε τρόπο και μέσο, προκειμένου να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας μας και τα δικαιώματά μας.
 
 
Ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Παπαδόγιαννης Μανώλης Χατζάκης