11 Ιουν 2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 

Συνάδελφοι,

 

Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο Νόμου για την Ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Η συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή θα αρχίσει αύριο με στόχο την άμεση ψήφισή του.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μας θίγει, σαν ασφαλιστικό κλάδο, σε δύο κυρίως σημεία:
Α) Με τις εντάξεις στο Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών αυτοδίκαια, των δυο ταμείων κύριας ασφάλισης που λειτουργούν στον χώρο μας (ΤΑΠΕ, ΤΑΥΣΟ).
Μάλιστα παρά την γραπτή δέσμευση του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου με επιστολή του προς την Ομοσπονδία μας στις 24.4.2002, ότι "η ένταξη των παραπάνω Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών θα επιχειρηθεί με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του συνδικαλιστικού φορέα των μισθωτών αλλά και της εργοδοτικής πλευράς".
Β) Με την εξουσιοδότηση που δίνει στον Υπουργό είτε για συγχώνευση του Επικουρικού μας Ταμείου με άλλα Επικουρικά, είτε για απορρόφησή του από το ΕΤΕΑΜ, με υπουργικές αποφάσεις.
Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις αναγκαστικές ομαδοποιήσεις - απορροφήσεις όλων των Επικουρικών ταμείων, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η γνώμη των εργαζομένων και εργοδοτών, δηλαδή αυτών που πληρώνουν τις εισφορές για τις Επικουρικές συντάξεις.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει βέβαια και κάποια θετικά στοιχεία, όπως ότι ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται πλέον σε 35α αντί για 50α που προέβλεπε ο νόμος 2084/92, ή ότι για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ θα χορηγείται πλήρης σύνταξη στα 37 χρόνια εργασίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η στρατιωτική θητεία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Θετικά στοιχεία όμως, που δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση συμψηφίσουν τις ολέθριες συνέπειες που θα συμβούν με τις πιο πάνω αλλαγές.
Το εκτελεστικό συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του την Παρασκευή 7/6/2002 κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω αποφάσεις:
-        Άμεση σύγκλιση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων - μελών της ΟΑΣΕ προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το νομοσχέδιο.
-        Να σταλούν επιστολές στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία θα ζητείται συνάντηση.
-        Να ενημερωθούν οι βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα, για το γεγονός της ουσιαστικής διάλυσης υγιών ασφαλιστικών φορέων.
-        Να γίνει συνάντηση με το προεδρείο της Γ.Σ.Ε.Ε., προκειμένου να ενημερώσουμε για τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου στον κλάδο μας.
-        Να συνταχθούν τροπολογίες πάνω στο σχέδιο νόμου με τις οποίες θα γίνεται προσπάθεια διάσωσης τόσο του Επικουρικού μας Ταμείου, όσο και των Ταμείων κύριας ασφάλισης του χώρου μας.
-        Να συμμετέχει σύσσωμος ο κλάδος στην πανελλαδική απεργία που διοργανώνεται από την Γ.Σ.Ε.Ε. και την ΑΔΕΔΥ την ημέρα εισαγωγής προς ψήφιση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.
Συνάδελφοι,
Οι δυσμενείς τροποποιήσεις του ασφαλιστικού συστήματος που επιχειρούνται να περάσουν από την Βουλή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές από τους εργαζόμενους του χώρου μας.
Όπως και το 1992, έτσι και σήμερα όλος ο κλάδος ενωμένος πέρα από οποιαδήποτε παραταξιακή ή κομματική σκοπιμότητα θα σταθεί απέναντι σε αλλαγές που θίγουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων μας.


Συναδελφικά,
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Αθηνά Καραμήτρου Σωτήρης Οικονόμου