13 Ιουν 2002

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/6/2002

Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία αμέσως μόλις κατατέθηκε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, προχώρησε άμεσα, - στον περιορισμένο χρόνο που είχε -, στις παρακάτω ενέργειες:
ü      Κάλεσε τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μελών και τους εκλεγμένους συνδικαλιστές του χώρου, προκειμένου να τους ενημερώσει για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και αυτά με την σειρά τους να προχωρήσουν σε πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων των Ασφαλιστικών Εταιριών.
ü      Το προεδρείο της ΟΑΣΕ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και το Προεδρείο της Γ.Σ.Ε.Ε. προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις της Ομοσπονδίας τόσο για το Επικουρικό μας Ταμείο και την επιχειρούμενη κατάργησή του, όσο και για τα δυο ειδικά Ταμεία κύριας ασφάλισης του χώρου μας δηλαδή το Τ.Α.Π.Ε. και το ΤΑΥΣΟ.
Η Γ.Σ.Ε.Ε. δια του προέδρου της εξέφρασε την πλήρη συμπαράστασή της όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση και τον αγώνα της Ομοσπονδίας για την εξαίρεση του Επικουρικού μας Ταμείου και μας δήλωσε ότι θα προωθήσει και η ίδια διάταξη ώστε να μην υπάρχει υποχρεωτική ένταξη των Επικουρικών Ταμείων (μέσω Υπουργικών αποφάσεων) στο Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο (ΕΤΕΑΜ). Παράλληλα μετά την συνάντηση μας, η ΓΣΕΕ αφού πείστηκε για την ορθότητα των θέσεών της Ομοσπονδίας, θα επιχειρηματολογήσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τα Επικουρικά Ταμεία.
Συνέταξε μαζί με τους ασφαλιστικούς της συμβούλους συγκεκριμένες τροπολογίες που αφορούν α) Την εξαίρεση του Επικουρικού Ταμείου (ΤΕΑΑΠΑΕ) από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, β) Την προαιρετική ένταξη των δυο ταμείων κύριας ασφάλισης (ΤΑΠΕ και ΤΑΥΣΟ) στον δημιουργούμενο ενιαίο φορέα ασφάλισης μισθωτών.
Πιο συγκεκριμένα έστειλε την Δευτέρα 10/6/2002 επιστολή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Ρέππα και τον Υφυπουργό κο Σπυρόπουλο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

"Κύριοι,
Ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις απόψεις μας για το Επικουρικό Ταμείο του κλάδου μας που καλύπτει τους 11.000 μισθωτούς, αλλά και για τα ειδικά ταμεία κύριας ασφάλισης ΤΑΠΕ και ΤΑΥΣΟ.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (άρθρο 6)
Θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί η παράγραφος 17 του άρθρου 6 διότι αφενός μεν υπήρχε δέσμευσή σας ότι το κεφάλαιο "Επικουρική Ασφάλιση" θα είναι αντικείμενο άλλου νομοσχεδίου μετά από συζήτηση με την Γ.Σ.Σ.Ε. και τις επιμέρους Ομοσπονδίες, αφετέρου, διότι δεν είναι σωστό να δίνεται εν λευκώ εξουσιοδότηση στον εκάστοτε Υπουργό να ρυθμίζει την τύχη Επικουρικών Ταμείων στα οποία το κράτος δεν έχει ουδεμία οικονομική συμμετοχή αλλά η συσσώρευση του κεφαλαίου προέρχεται από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών.
Εάν παρά ταύτα παραμείνει το άρθρο ζητάμε την τροποποίηση του με το σκεπτικό που σας αναφέρουμε παρακάτω.
Το Ταμείο που μας αφορά ειδικά, το Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε. (Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων), έχει αξιοπρόσεκτες ιδιαιτερότητες:
α) Εκτός από την εισφορά των εργαζομένων - η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί της μισθοδοσίας τους - η εργοδοτική εισφορά δεν υπολογίζεται επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, αλλά σε ποσοστά επί της ασφαλιστικής παραγωγής κάθε έτους.

β) Στο ταμείο μας (που ιδρύθηκε το 1942) ασφαλίζονται - εκτός από τους 11.000 περίπου μισθωτούς - και πρόσωπα αυτοτελώς απασχολούμενα, (εργοδότες, ασφαλιστές, ασφαλειομεσίτες, πράκτορες κλπ) ο διαχωρισμός των οποίων δεν είναι εφικτός. Επί πλέον γίνεται ευκόλως κατανοητό ότι το Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε. αποτελεί ένα τυπικό κλαδικό Επικουρικό Ταμείο που ασφαλίζει επικουρικά όλους τους εμπλεκόμενους στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

γ) Το Ταμείο μας έχει οικονομική επάρκεια και υγιή αναλογιστική βάση για πολλές δεκαετίες εφεξής, όπως αποδεικνύεται από την τελευταία αναλογιστική μελέτη η οποία έχει κατατεθεί στο Υπουργείο.

Κατόπιν τούτου επιθυμούμε την εξαίρεση του ταμείου μας από τους γενικούς κανόνες του άρθ. 6 παρ. 17, με την προσθήκη σ' αυτό της ακόλουθης διάταξης:
"Από τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα επικουρικά Ταμεία μισθωτών στα οποία η εργοδοτική εισφορά δεν υπολογίζεται σε ποσοστό επί των αποδοχών των ασφαλισμένων και στα οποία υπάγονται και πρόσωπα αυτοτελώς απασχολούμενα".
ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (άρθρο 5)
Όσον αφορά τα Ειδικά Ταμεία κύριας ασφάλισης ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ εις τα οποία υπάγεται μέρος των ασφαλιστικών υπαλλήλων, ζητάμε να εφαρμοσθεί η πρόσφατη έγγραφος δέσμευση του Υπουργείου σας στην οποία αναφέρετε " η ένταξη των επιμέρους Ταμείων Κύριας Ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών, θα επιχειρηθεί με την προϋπόθεση, της σύμφωνης γνώμης του συνδικαλιστικού φορέα των εργαζομένων αλλά και της εργοδοτικής πλευράς".

Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί η παραπάνω δέσμευση προτείνουμε η παρ. 2 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου να διατυπωθεί ως εξής:
"ΟΙ κλάδοι σύνταξης των ειδικών ταμείων του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, πλην εκείνου του ΟΑΠ-ΔΕΗ, δύνανται να συγχωνεύονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με προεδρικό Διάταγμα, εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από απόφαση του Δ.Σ. εκάστου Ταμείου και εκπόνηση ειδικής προς τούτο αναλογιστικής μελέτης, από την οποία να προκύπτει η μη βιωσιμότητα του Ταμείου μέχρι τη λήξη της αμέσως επόμενης δεκαετίας.
Με τιμή
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Καραμήτρου Αθηνά Οικονόμου Σωτήρης
Κοινοποίηση: Μέλη Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

ü      Επισκέφθηκε και παρέδωσε πλήρη τεκμηριωμένο φάκελο σε καθέναν από τους 50 βουλευτές όλων των κομμάτων που συμμετέχουν στην διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων, στην οποία εισήχθη για συζήτηση το νομοσχέδιο.
ü      Συζήτησε το θέμα με τους εκπροσώπους της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών οι οποίοι και συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης της αυτοτέλειας του Επικουρικού μας Ταμείου και σε κοινά διαβήματα προς την πολιτεία.

Συνάδελφοι,

Τα Ταμεία του χώρου μας, λειτουργούν εδώ και 60 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα και ενώ καμία κυβέρνηση δεν είχε τολμήσει να τα διαλύσει, η διάλυση τους επιχειρείται από την σημερινή με συνοπτικές διαδικασίες και εν λευκώ εξουσιοδοτήσεις προς τον εκάστοτε Υπουργό με ουσιαστικό στόχο την καταλήστευση των αποθεματικών μας.

Πιστεύουμε ότι οι συντονισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα μπορούν να οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα.
Προϋπόθεση της επιτυχίας όμως, είναι η στήριξη του αγώνα από όλους τους εργαζόμενους.
Συνάδελφοι, σας καλούμε όλους πέρα από παραταξιακές ή κομματικές σκοπιμότητες ή δεσμεύσεις να συμμετέχετε μαζικά στην απεργία της Τρίτης 18/6/2002 που διοργανώνεται από την Γ.Σ.Ε.Ε. και την ΑΔΕΔΥ. και να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στην συγκέντρωση που θα γίνει στο πεδίο του Αρεως στις 10.30 το πρωί
 
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣΤΑΤΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΑ
 
 
 
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
Αθηνά Καραμήτρου Σωτήρης Οικονόμου