06 Ιαν 2013

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για το Επικουρικό μας Ταμείο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε ότι οι πολύμηνες και επίπονες προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας είχαν κατ' αρχήν θετική κατάληξη.
Το υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας ενέκρινε τελικά, την τελευταία μέρα του χρόνου, το νέο καταστατικό και την αναλογιστική μελέτη του Επικουρικού μας Ταμείου υπό την νέα του μορφή ως ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, Ν.Π.Ι.Δ.
Μετά το πρώτο και σοβαρό βήμα που ολοκληρώθηκε, απαιτείται να γίνουν πλέον τα εξής:
-       Οι φορείς του κλάδου μας ( ενώσεις Εργαζόμενων- Εργοδοτών- Συνταξιούχων), των οποίων οι εκπρόσωποι θα συμμετάσχουν στην διοίκηση του Ταμείου, θα πρέπει να φροντίσουν από κοινού για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, ξεκινώντας από τα διαδικαστικά ζητήματα, όπως η σύνταξη και υπογραφή της απαιτούμενης από τον νόμο συμβολαιογραφικής πράξης και συνεχίζοντας με την οργάνωση της λειτουργίας του.
-       Το Υπουργείο άμεσα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις που έχουμε ζητήσει προκειμένου να αντιμετωπισθούν σημαντικά ζητήματα όπως της διαδοχικής ασφάλισης, της υπαγωγής του στην διαδικασία του ΚΕΔΕ, της ατελούς μεταφοράς της περιουσίας του παλαιού Νομικού Προσώπου στο νέο, κλπ.

Συνάδελφοι,

Η Επικουρική μας ασφάλιση είναι τεράστιας σημασίας ζήτημα για όλους. Η επικουρική σύνταξη είναι σοβαρότατο στήριγμα για την επιβίωση των συνταξιούχων αλλά και για την μελλοντική εξασφάλιση των εργαζομένων του κλάδου μας.
Η Ομοσπονδία, όπως μέχρι σήμερα έπραξε, θα εξακολουθήσει να επιμένει στην διασφάλιση όλων εκείνων των παραμέτρων που καθορίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Ταμείου. Έτσι, επιμένοντας στην θέση μας ότι το Επικουρικό Ταμείο είναι υπόθεση που αφορά όλους τους φορείς του κλάδου μας, επιδιώξαμε και εξασφαλίσαμε την συμμετοχή τους στις μέχρι σήμερα διαδικασίες.
Σημαντικότατη παράμετρο για μας αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των φορέων του κλάδου στο "συμβόλαιο επανίδρυσης" του Επικουρικού μας Ταμείου και η ουσιαστική στήριξή τους στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του.

Μετά την παράταση που εδόθη από το υπουργείο για την έναρξη της λειτουργίας των Ταμείων που έχουν αιτηθεί ανεξαρτητοποίηση από το ΕΤΕΑ μέχρι τις 28/2/2013, προετοιμάζουμε τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε στο επόμενο διάστημα το Ταμείο μας να είναι έτοιμο να λειτουργήσει υπό την νέα του Νομική μορφή.
Θα σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις.

Σας καλούμε να είστε σε επαγρύπνηση, να σταθείτε ενεργά στο πλάϊ της Ομοσπονδίας και των συλλόγων σας, διότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας και να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια κατάργησής τους.

Ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Παπαδόγιαννης Μανώλης Χατζάκης