30 Απρ 2013

Σύνθεση Εκτελεστικού Συμβουλίου ΟΑΣΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 29.4.2013

Μετά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών του 25ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, το νεοεκλεγμένο Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα 29.4.2013 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:
Παπαδόγιαννης
Χρήστος
Αντιπρόεδρος:
Μπουλουγούρης
Βασίλης
Γεν. Γραμματέας:
Χατζάκης
Μανώλης
Αν. Γεν. Γραμματέας:
Πετσαλάκης
Ιωάννης
Οργ. Γραμματέας:
Τσελέκης
Κώστας
Ταμίας:
Ξηρόπουλος
Σταύρος
Υπ. Δημ. Σχέσεων:
Συκαμιάς
Γιώργος
Μέλη:
Βίγλα
Ίλια
Γιουρτσίδης
Λάζαρος
Προβίδα
Παρασκευή
Καψάλης
Ιωάννης

Σεφερλής
Βασίλειος

Τζέμος
Χριστόφορος

Τζιώλης
Απόστολος
Χρηστίδης
Τέλης
Στη συνέχεια το Εκτελεστικό Συμβούλιο όρισε τους εξής Γραμματείς Ευθύνης:

▪ Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης : Τέλης Χρηστίδης
▪ Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων - Συμβάσεων : Λάζαρος Γιουρτσίδης
▪ Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων - UNI : Βασίλης Σεφερλής
▪ Επιτροπής Πολιτισμού. - Αθλητ. - Ποιότ Ζωής : Ίλια Βίγλα
Επιτροπής Ισότητας: Παρασκευή Προβίδα
▪ Επιτροπής Ιδιωτικού Τομέα - Εργασιακών Συμβουλίων: Χριστόφορος Τζέμος
Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας. της Εργασίας: Απόστολος Τζιώλης
Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης-ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ : Γιάννης Καψάλης
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης Μανώλης Χατζάκης