10 Ιουν 2015

Συμπαράσταση σε αγώνα ΕΑΔΕtest

Αθήνα 9/6/2015
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Α.Δ.Ε
 
 
Συνάδελφοι / σσες
Η Ομοσπονδία ήταν και θα είναι πάντοτε σύμμαχος στις προσπάθειες για τη τήρηση του νομικού και εποπτικού πλαισίου και των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή, εξασφαλίζει τα συμφέροντα του ασφαλιζόμενου κατά την διαδικασία της ασφάλισης. Παράλληλα η υπεύθυνη ενημέρωση των διαμεσολαβούντων προς τους καταναλωτές προάγει την ασφαλιστική συνείδησή τους.

Η θέση μας είναι ότι ο ασφαλιζόμενος πρέπει να έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος μέσα από συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού τον διαμεσολαβητή που θεωρεί ότι θα του προσφέρει την καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς εκβιαστικά διλλήματα που συνήθως δε σχετίζονται με το ασφαλιστήριό του.

Θα θέλαμε λοιπόν να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνεται από την Ε.Α.Δ.Ε. την Τετάρτη 10/6/2015, προκειμένου να επιδείξουμε και έμπρακτα τη συμπόρευσή μας στην προσπάθεια διασφάλισης μιας υγιούς ασφαλιστικής αγοράς.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. ΓραμματέαςΧρήστος Παπαδόγιαννης
Μανώλης Χατζάκης