03 Μαρ 2003

Εξελίξεις στο Επικουρικό μας Ταμείο

Εξελίξεις στο Επικουρικό μας Ταμείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενες ανακοινώσεις μας το θέμα "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ" δεν τελείωνε με την ψήφιση του ν. 3029 το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Είχαμε επισημάνει ότι ο προαναφερόμενος νόμος έδινε εν λευκώ εξουσιοδότηση στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να ρυθμίζει με υπουργικές αποφάσεις όχι λεπτομέρειες, αλλά την νέα μορφή που θα έχει η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα.
Σαν Ομοσπονδία είχαμε αναδείξει ως προέχον ζήτημα του κλάδου, με ανακοινώσεις, παραστάσεις, και αγωνιστικά διαβήματα, την αυτονομία και αυτοτέλεια του Επικουρικού μας Ταμείου.
Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αποφασίζει ο υπουργός ποια επικουρικά ταμεία θα συγχωνευθούν ποια θα ενταχθούν στο ΤΕΑΜ χωρίς την σύμφωνη γνώμη αυτών που εισφέρουν (εργαζόμενοι και εργοδότες) στα επικουρικά ταμεία. Παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υφυπουργού η διάταξη που τελικά ψηφίστηκε (αρθρ. 6 παρ. 17 του ν. 3029/02) διατυπώθηκε με γενικότητες, χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς να απαιτείται η "θετική συγκατάθεση των συνδικαλιστικών οργάνων του οικείου κλάδου".
Στα μέσα Ιανουαρίου εστάλη επιστολή από τον υπουργό προς την Γ.Σ.Ε.Ε. και το ΣΕΒ με την οποία ζητάει την γνώμη τους για τις συγχωνεύσεις των επικουρικών ταμείων. Μετά την παρέλευση τριμήνου θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 17 του ν. 3029/02.
Σαν Ομοσπονδία προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:
-         Στις 17/1 στείλαμε επιστολή στον αρμόδιο υπουργό και υφυπουργό με την οποία εκθέτουμε τους λόγους για τους οποίους το Επικουρικό μας ταμείο πρέπει να παραμείνει ως έχει.
-         Την ίδια μέρα στείλαμε επιστολή προς τον Πρόεδρο, το Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή της Γ.Σ.Ε.Ε. με την οποία ζητάμε να στηρίξουν με κάθε τρόπο το απολύτως δίκαιο αίτημά μας περί αυτοτελούς λειτουργίας του Επικουρικού μας Ταμείου.
-         Ταυτόχρονα επικοινωνήσαμε με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και τον Σύνδεσμο Πρακτόρων προκειμένου να υπάρξει συντονισμός των ενεργειών μας.
-         Ζητήσαμε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό καθώς και με το προεδρείο της Γ.Σ.Ε.Ε.
-         Στις 28/1/2003 ενημερώθηκε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΑΣΕ και τα προεδρεία των Σωματείων μελών μας.
-         Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του επικουρικού μας ταμείου στις 25/2 οι δύο εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μας συν. Αγγελή Ολυμπία και Νικολάου Άγγελος έθεσαν το θέμα και ομόφωνα αποφασίστηκε να εκφραστεί η βούλησή τους σαν Δ.Σ. για την ανάγκη διατήρησης της αυτοτέλειας και της αυτονομίας του ΤΕΑΑ ΠΑΕ ως ίδιον ΝΠΔΔ που θα ασφαλίζει μόνον όλους όσους εμπλέκονται στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.


Συνάδελφοι,

Πιστεύουμε ότι κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να υπάρξει που θα στηρίζει τυχόν απόφαση ενοποίησης ή συγχώνευσης του επικουρικού μας ταμείου. Ο μόνος λόγος που μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια απόφαση είναι η καταλήστευση των αποθεματικών του ταμείου μας που έχουν δημιουργηθεί από τις εισφορές των εργαζομένων και των εταιριών και την σωστή διαχείριση του ταμείου μας
Θεωρούμε ότι όλος ο κλάδος ενωμένος πέρα από οποιαδήποτε παραταξιακή ή κομματική σκοπιμότητα πρέπει να είναι έτοιμος να αντιδράσει σε αλλαγές που θα θίγουν τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα.
Η Ομοσπονδία μας θα σας ενημερώνει με ανακοινώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα χρειαστεί για τις εξελίξεις στο θέμα αυτό.


Συναδελφικά
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Αθηνά Καραμήτρου Σωτήρης Οικονόμου