04 Δεκ 2015

Ενημέρωση για συνάντηση με την Τ.τ.Ε για την πορεία των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών


test
 
Αθήνα 4/12/2015
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με την Τ.τ.Ε για την ΠΟΡΕΙΑ των υπό ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 
 
Συνάδελφοι,
 
Η Ομοσπονδία μας (Ο.Α.Σ.Ε.) σε συνεργασία με το κλαδικό Σωματείο (Σ.Υ.Α.Ε.) πραγματοποίησε συνάντηση με τους αρμοδίους  του Τμήματος Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων της ΤτΕ την  Παρασκευή 20 Νοέμβριου 2015.
Στην συνάντηση επισημάναμε στον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρο  Μητράκο και στον Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών κ. Γεώργιο Πάσχα  την υπερβολικά μεγάλη χρονική διάρκεια των εκκαθαρίσεων, την κοστοβόρα διαδικασία τους καθώς και τα γραφειοκρατικά κωλύματα που προκύπτουν όσο αφορά στις αποζημιώσεις των υπαλλήλων αλλά και των ασφαλισμένων στις υπό εκκαθάριση εταιρείες.
 
Μεταξύ των άλλων αναφερθήκαμε συγκεκριμένα και στις αποζημιώσεις των υπαλλήλων : στην υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρεία LE MONDE ΑΑΕ της οποίας η άδεια ανεκλήθη 5/2/2007, στην  υπό εκκαθάριση εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΑΕ της οποίας η άδεια ανεκλήθη ομοίως 5/2/2007, στην υπό εκκαθάριση εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ η άδεια της οποίας ανεκλήθη την 21/9/2009 και στην υπό εκκαθάριση εταιρεία VDV Leben International ΑΕΑΖ της οποίας η άδεια ανεκλήθη την 5.1.2011.
Ειδικότερα, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για τις περιπτώσεις των εταιρειών LE MONDE ΑΑΕ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ για τις οποίες, ενώ οι εκκαθαριστές έχουν υποβάλει αιτήσεις αποδέσμευσης χρημάτων για την εξόφληση των αποζημιώσεων των υπαλλήλων από τον Ιούλιο του 2014 και τον Μάιο του 2015 αντίστοιχα, καθυστερούν αναιτιολόγητα οι εγκρίσεις από την Τ.τ.Ε.  
 
Αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν να λάβουμε και από τον αρμόδιο Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρο Μητράκο και από τον Διευθυντή Επιθεώρησης εποπτευόμενων εταιρειών κ. Γεώργιο Πάσχα την διαβεβαίωση - δέσμευση ότι θα καταβληθούν τα ποσά των αποζημιώσεων που εκκρεμούν στους εργαζόμενους των εταιρειών LE MONDE ΑΑΕ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2015
Όσο αφορά τις υπό εκκαθάριση εταιρείες ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΑΕ και VDV Leben International ΑΕΑΖ θα εξετασθούν οι περιπτώσεις και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.
 
Η Ομοσπονδία και ο Σ.Υ.Α.Ε. θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους προκειμένου να σταματήσει η πολύχρονη ταλαιπωρία εργαζομένων - ασφαλισμένων των υπό εκκαθάριση εταιρειών και η απαξίωση της περιουσίας τους.
 
 
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
 
Ο Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας
 
Χρήστος Παπαδόγιαννης              Μανώλης Χατζάκης