05 Φεβ 2016

Ψήφιση νόμου για SOLVENCY II


test

Αθήνα 5/2/2016
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ψήφιση νόμου για SOLVENCY II
 
Συνάδελφοι,

Με την από 21/1/2016 ανακοίνωση της ΟΑΣΕ και του ΣΥΑΕ, σας ενημερώσαμε για τις παρεμβάσεις που έγιναν από την πλευρά μας κατά την διαδικασία συζήτησης και ψήφισης της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/139/ΕΚ (solvency II).
Η οργανωμένη, σοβαρή και τεκμηριωμένη παρέμβαση της ΟΑΣΕ και του ΣΥΑΕ, με την κατάθεση 11 προτάσεων τροπολογίας ισάριθμων άρθρων και την παρουσίαση των απόψεών τους στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν αποδεκτές πολλές από τις θέσεις των εργαζομένων.
Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, μεταξύ άλλων, ήταν να κατοχυρωθούν τα περισσότερα δικαιώματα των εργαζομένων στην περίπτωση που ανακαλείται η άδεια μιας ασφαλιστικής εταιρίας (προνόμιο εργαζομένων) και μάλιστα διευρυμένα σε σχέση με ότι είχε διαμορφωθεί και ίσχυε μέχρι σήμερα.

Συνάδελφοι,

Υπάρχουν ακόμη ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται από το παρόν θεσμικό πλαίσιο, όπως ο αθέμιτος ανταγωνισμός των ΕΠΥ εις βάρος των εγκατεστημένων στη χώρα μας εταιριών που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους, η προστασία των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων που εξυπηρετούν μεταβιβαζόμενα χαρτοφυλάκια κλπ.
Η ΟΑΣΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει ασταμάτητα να αγωνίζεται για την υπεράσπιση των εργαζομένων του κλάδου και στο πλαίσιο αυτό σας καλεί όλους να στηρίζετε έμπρακτα τον αγώνα της.
 
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε
 
Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας
 
Χρήστος Παπαδόγιαννης           Μανώλης Χατζάκης