19 Μάι 2016

Σύνθεση Εκτελεστικού Συμβουλίου και Γραμματείες Ευθύνης μετά το 26ο συνέδριο που έγινε στις 11.5.2016test

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 19.5.2016

Μετά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών του 26ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, το νεοεκλεγμένο Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 17.5.2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:
Παπαδόγιαννης
Χρήστος
Αντιπρόεδρος:
Καρόζης
Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας:
Χατζάκης
Μανώλης
Αν. Γεν. Γραμματέας:
Πετσαλάκης
Ιωάννης
Οργ. Γραμματέας:
Κολαίτης
Σπύρος
Ταμίας:
Ξηρόπουλος
Σταύρος
Εφ. Δημ. Σχέσεων:
Συκαμιάς
Γιώργος
Μέλη:
Βάγιας
Κωνσταντίνος
Βέργος
Θάνος
Γιουρτσίδης
Λάζαρος
Νιάνιος
Νικόλαος
Προβίδα
Παρασκευή
Σεφερλής
Βασίλης
Τσιμπλιάρης
Ευάγγελος
Χρηστίδης
Τέλης

Στη συνέχεια το Εκτελεστικό Συμβούλιο όρισε τους εξής Γραμματείς Ευθύνης:

1. Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης:
Τσιμπλιάρης Ευάγγελος
2. Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων - Συμβάσεων:
Γιουρτσίδης Λάζαρος
3. Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλισης
Προβίδα Παρασκευή
4. Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων:
Κολαίτης Σπύρος
5. Επιτροπής Πολιτισμού - Αθλητισμού - Ποιότητας Ζωής:
Σεφερλής Βασίλης
6. Επιτροπής Ισότητας:
Νιάνιος Νικόλαος
7. Επιτροπής Ιδιωτικού Τομέα - Εργασιακών Συμβουλίων:
Βέργος Θάνος
8. Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας:
Βάγιας Κωνσταντίνος

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Παπαδόγιαννης
Μανώλης Χατζάκης