25 Μάι 2016

Ανακοίνωση για την International Life


test
 

Αθήνα 24/05/2016

INTERNATIONAL LIFE
 

Συνάδελφοι,

Η Ο.Α.Σ.Ε. από την πρώτη στιγμή που ανέκυψαν τα προβλήματα στην ασφαλιστική εταιρεία "INTERNATIONAL LIFE" ενεργοποιήθηκε προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.
Τόσο στις διαδοχικές συναντήσεις μας με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Εποπτική Αρχή (Δ.Ε.Ι.Α) , την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών (Ε.Α.Ε.Ε.) και Κυβερνητικούς παράγοντες , όσο και στις σχετικές επιστολές κι ανακοινώσεις μας, γνωστοποιήσαμε (και δημοσιοποιήσαμε ήδη από 12/01/2016) τις θέσεις της Ο.Α.Σ.Ε. που εξασφάλιζαν τους εργαζομένους, τους διαμεσολαβούντες και τους ασφαλισμένους της.
Δυστυχώς, όλοι οι παραπάνω αδιαφόρησαν κι επέλεξαν την διαδικασία μεταφοράς τμημάτων του χαρτοφυλακίου σε άλλη εταιρεία.
Επιμένουμε ότι η μόνη λύση, στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και σε ανάλογες περιπτώσεις προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος είναι πρόταση μας που συνοψίζεται στα εξής :
  1. να κατανεμηθεί αναλογικά το χαρτοφυλάκιο της "INTERNATIONAL LIFE" σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν τους κλάδους Ζωής έτσι ώστε να επωμισθούν ένα μικρό μέρος από πιθανή συνολική ζημιά είτε να επωφεληθούν ανάλογο μέρος πιθανών μελλοντικών κερδών αυτού του χαρτοφυλακίου,
  2. να αποφασίσουν από κοινού οι ίδιες, ποια εταιρεία θα αναλάβει την διαχείρισή του και
  3. να απορροφήσουν αναλογικά με το ποσοστό του χαρτοφυλακίου και το μέρος των υπαλλήλων που το διαχειρίζεται.

Η Ο.ΑΣ.Ε. εκπροσωπώντας τους εργαζομένους του κλάδου απαιτεί σε οποιαδήποτε λύση και εάν βρεθεί να περιλαμβάνεται και η προστασία των θέσεων εργασίας των συναδέλφων μας στην εταιρεία.
 
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
 
O Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 
Χρήστος Παπαδόγιαννης Μανώλης Χατζάκης