31 Μάι 2016

Ανακοίνωση για εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ


test


Αθήνα 30.5.2016

Εργοδοτικές Εισφορές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σήμερα κληθήκαμε εκτάκτως οι διοικήσεις της Ομοσπονδίας μας (Ο.Α.Σ.Ε.) και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών (Ε.Α.Ε.Ε.) από τον υπουργό κ. Γ. Κατρούγκαλο και με την παρουσία του υφυπουργού κ. Α. Πετρόπουλου προκειμένου με την μεσολάβηση τους, να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση αναφορικά με τις εισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν οι εργοδότες ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Επικουρικού μας Ταμείου (ΤΕΑΕΑΠΑΕ) και να διασφαλίζονται οι συντάξεις των μελών του.

Προτάθηκε ως μεταβατική λύση για το 2016, η χρηματοδότηση του ταμείου από τις ασφαλιστικές εταιρείες να υπολογίζεται με ένα μεικτό σχήμα που αναλύεται ως εξής : οι εταιρείες θα καταβάλουν το 40% επί της παραγωγής (όπως υπολογιζόταν στο καταστατικό) και επιπροσθέτως το 6% επί της μισθοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται το χρονικό περιθώριο έως το τέλος του χρόνου, να βρεθεί μόνιμη και ουσιαστική λύση σχετικά με τις εργοδοτικές εισφορές.

Η Ε.Α.Ε.Ε, μέσω του Προέδρου της κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου και του Γεν. Γραμματέα κ Δ. Μαζαράκη, δεσμεύτηκαν ότι θα μεταφέρουν την πρόταση στην σημερινή Γενική τους Συνέλευση.

Θεωρούμε πως αυτή η μεταβατική πρόταση εφόσον γίνει αποδεκτή από τις οργανώσεις, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο με στόχο την επίλυση του προβλήματος των εισφορών του ΤΕΑΕΑΠΑΕ.


Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
 
O Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 
Χρήστος Παπαδόγιαννης Μανώλης Χατζάκης