05 Αυγ 2016

Ανακοίνωση για Enterprise Insurance Company


test

Αθήνα 5/8/2016
Enterprise Insurance Company

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,

Η ΟΑΣΕ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει επισημάνει τα προβλήματα και τα κενά που παρουσιάζει το σύστημα εποπτείας της αγοράς της Ιδιωτικής ασφάλισης. Τα προβλήματα μεγεθύνονται ιδιαίτερα στον τομέα της δραστηριοποίησης των Ε.Π.Υ., λόγω του ότι η εποπτεία ασκείται από Αρχές άλλων χωρών. Έτσι επαναλαμβάνονται τα φαινόμενα κλεισίματος ασφαλιστικών επιχειρήσεων με δυσμενέστατα αποτελέσματα στους ασφαλισμένους τους αλλά κυρίως στους εργαζόμενους αυτών.
Για το λόγο αυτό η ΟΑΣΕ πάντα ζητούσε αυστηρότερους και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Η ίδια η πραγματικότητα ήρθε, δυστυχώς, να δικαιώσει τις απόψεις μας. Η αναστολή λειτουργίας της μητρικής εταιρείας Enterprise Insurance Company από την Εποπτική Αρχή του Γιβραλτάρ λόγω μη τήρησης των απαραίτητων αποθεματικών, είχε σαν αποτέλεσμα και την αναστολή της δραστηριότητας της Ε.Π.Υ. που διατηρεί στην Ελλάδα, Αποτέλεσμα περίπου 142.000 ασφαλισμένοι στην χώρα μας να βρίσκονται στον αέρα και 40 ειδικευμένοι εργαζόμενοι να αγωνιούν για το εργασιακό τους μέλλον.
Η ΟΑΣΕ και ο ΣΥΑΕ βρίσκονται στο πλευρό τους και θα αγωνιστούν μαζί τους για την διασφάλισή τους. Το πρώτο που απαιτούμε, είναι σε περίπτωση παύσης των εργασιών της εταιρίας, να απορροφηθούν όλοι αφενός από τις εταιρίες που θα απορροφήσουν τα συμβόλαια των πελατών της Enterprise αφετέρου από όποιον αναλάβει την εκκαθάριση των ζημιών της. Κανείς εργαζόμενος που μέχρι σήμερα εξυπηρετούσε αυτήν την παραγωγή δεν πρέπει να μείνει άνεργος. Θεωρούμε ότι η ΕΑΕΕ και σύσσωμη η ασφαλιστική αγορά πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν ως θεσμός με κριτήριο, την πολυδιαφημιζόμενη από τους ίδιους, εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Ζητάμε, επιτακτικά , από την ΔΕΙΑ να ασκήσει τον θεσμικό της ρόλο εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες πολιτικές και τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα ανακλήσεων αδειών, απολύσεων εργαζομένων, ζημιάς των ασφαλισμένων και απώλειας της εμπιστοσύνης προς τον θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια και να εξευρεθεί ο τρόπος ώστε να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων μας.
Επιπρόσθετα ζητάμε από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα αντιμετώπισης του έντονου, λόγω του χαμηλότερου κόστους, ανταγωνισμού που δέχονται από τις Ε.Π.Υ, οι εγκατεστημένες στην χώρα εταιρίες, οι οποίες διατηρούν και το σύνολο σχεδόν των θέσεων εργασίας μας. Ιδιαίτερα δε οφείλει να ενισχύσει τις Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες, μην υιοθετώντας προφάσεις και επιχειρήματα όσων επιθυμούν την ολοκλήρωση του αφελληνισμού της ασφαλιστικής μας αγοράς

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γ. Γραμματέας


Χρήστος Παπαδόγιαννης                           Μανώλης Χατζάκης