09 Δεκ 2016

Πολιτιστικά Μονοπάτια 2016 - 2017


Συνάδελφοι,

Δείτε συνημμένη ανακοίνωση της Ο.Α.Σ.Ε. και του Σ.Υ.Α.Ε. (δείτε εδώ) για επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος για την περίοδο Δεκέμβριος 2016-Απρίλιος 2017.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.