03 Μαρ 2017

Ανακοίνωση ΟΑΣΕ για αποτελέσματα ΤΕΑΕΑΠΑΕ

test

Αθήνα 2/3/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Μετά την επιτυχία της διαβούλευσης και την συμφωνία που επετεύχθη για τις εργοδοτικές εισφορές στο Επικουρικό μας Ταμείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ, σας ενημερώνουμε και για τα θετικά αποτελέσματα των επενδύσεων της περιουσίας του.

Με 31/12/2016 η απόδοση της επένδυσης των αποθεματικών του επιβεβαιώνει την εξαιρετική πορεία του Ταμείου μας. Παραθέτουμε το σχετικό Δ.Τ.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ

Αθήνα 01 03 2017

Υψηλή και πολύ ικανοποιητική απόδοση επενδύσεων πέτυχε για το 2016 το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ. Παρά το ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον των κεφαλαιαγορών που επικράτησε για ολόκληρο το 2016, το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ, κατά την διαχείριση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου, πέτυχε καθαρή απόδοση επενδύσεων ίση με 5,9%, ποσοστό που κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Η εν λόγω απόδοση, η οποία επετεύχθη με εφαρμογή ιδιαίτερα συντηρητικής πολιτικής επενδύσεων, όσον αφορά την στρατηγική κατανομή των επενδυτικών κεφαλαίων του Ταμείου, αλλά και την διαχείριση των κινδύνων του, επέτρεψε στο Ταμείο να υπερκαλύψει τις ποσοτικές απαιτήσεις της εποπτικής νομοθεσίας, υπό την οποία λειτουργεί.

Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2016, το σύνολο της περιουσίας που διέθετε το Ταμείο, ανερχόταν σε 550 εκατ. € περίπου.

Σημειώνουμε ότι το έτος 2016 το Ταμείο δεν εισέπραξε καμιά εργοδοτική εισφορά, λόγω της κατάργησής τους από 1/1/2015, με βάση τον ν. 4254/2014 του κ. Βρούτση.

Παράλληλα όμως ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις των ετησίων παροχών προς τους συνταξιούχους του, ύψους 34 εκατ. €. Έτσι ένα σημαντικό ποσοστό των παροχών πληρώθηκε με ρευστοποίηση αποθεματικών του.

Παρ' όλα αυτά η παραπάνω υψηλή απόδοση των επενδύσεών του είχε σαν αποτέλεσμα, αντί της μείωσης, την σημαντική αύξηση της περιουσίας του στο ύψος των 550 εκατ. € .
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Διοίκηση του Ταμείου, τα στελέχη και τους συνεργάτες του και ιδιαίτερα τους συνάδελφους που στελεχώνουν την Επενδυτική Επιτροπή.
Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να είμαστε ακόμη πιο αισιόδοξοι για την μελλοντική πορεία του ΤΕΑΕΑΠΑΕ, του Επικουρικού Ταμείου του κλάδου μας το οποίο ακολουθεί από το 2013 την δική του ανεξάρτητη επιτυχή πορεία.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης               Μανώλης Χατζάκης