20 Ιουν 2017

Απόφαση Μεσολάβησης ΟΜΕΔ για Κλαδική ΣΣΕ με ΣΕΜΑ

test

Αθήνα 19/6/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Κλαδική Σ.Σ.Ε. για εργαζόμενους σε Μεσίτες Ασφαλίσεων

Συναδέλφισες και συνάδελφοι,

Η ΟΑΣΕ από το καλοκαίρι του 2016 είχε προσκαλέσει τον Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) προκειμένου να συμφωνηθεί η κλαδική ΣΣΕ που θα διέπει τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις των Μεσιτών Ασφαλίσεων.
Μετά από διαδοχικές καθυστερήσεις και αρνήσεις του ΣΕΜΑ η υπόθεση οδηγήθηκε στον ΟΜΕΔ (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας).
Στην μεσολάβηση η Ομοσπονδία κατέθεσε εμπεριστατωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην ασφαλιστική μεσιτική αγορά και να επαναφέρουν την εργασιακή και μισθολογική κανονικότητα και ίσους όρους ανταγωνισμού όπως υπήρχαν έως την λήξη της τελευταίας ΣΣΕ. Η ρεαλιστικότατα των προτάσεων της ΟΑΣΕ προκύπτει τόσο από τα οικονομικά στοιχεία όσο και από την αύξηση του μεριδίου αγοράς και των κερδών των επιχειρήσεων των Μεσιτών.
Αντίθετα, ο ΣΕΜΑ αντιπροτείνε, χωρίς ουσιαστική τεκμηρίωση, μειώσεις της τάξης του 30% στους βασικούς μισθούς και κατάργηση σχεδόν του συνόλου των επιδομάτων, δηλαδή μέση μισθολογική μείωση της τάξης του 40%.
Τελικά εκδόθηκε η από 31/5/2017 πρόταση μεσολάβησης η οποία γνωστοποιήθηκε στα δύο μέρη 7/6/2017.
Η ΟΑΣΕ διαπίστωσε ότι η πρόταση αυτή παρά το ότι περιέχει κάποιες μειώσεις επιδομάτων, κινείται σε επίπεδα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια συμβιβαστική λύση για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ.
Για τον λόγο αυτό και την απεδέχθη προκειμένου να λυθεί ένα σημαντικό ζήτημα για τους υπαλλήλους στις επιχειρήσεις των Μεσιτών.
Δυστυχώς οι εργοδότες - εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αυτών δεν ανταποκρίθηκαν στο πνεύμα συνεργασίας και εξεύρεσης λύσης, μη αποδεχόμενοι την πρόταση.

Συναδέλφισες και συνάδελφοι,

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση πως είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. η οποία θα επιφέρει εργασιακή ειρήνη, θα κατοχυρώνει βασικά εργασιακά δικαιώματα, αλλά και θα επιβάλλει κοινούς κανόνες ανταγωνισμού.
Η ΟΑΣΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για εξεύρεση λύσης με πρώτο βήμα την προσφυγή στο στάδιο της διαιτησίας.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε

O Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Παπαδόγιαννης
Μανώλης Χατζάκης