11 Απρ 2003

Τι συμβαίνει με το Υπουργείο Ανάπτυξης;

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;
Και από άλλη μία ασφαλιστική εταιρεία ανακαλείται(;) η άδεια λειτουργίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα συνεδρίασε η επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης και εισηγήθηκε την ανάκληση της "Πανελληνικής", για σωρεία παρανομιών και παραβάσεων. Αυτά έγιναν -λέει το δημοσίευμα - μετά από δύο ελέγχους. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι κάνει καλά τη δουλειά του το Υπουργείο Ανάπτυξης αφού έκανε δύο ελέγχους και η επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό την ανάκληση της άδειας;
Μακάρι να ήταν έτσι. Κατ' αρχήν να αναφέρουμε ότι την τελευταία εικοσαετία έχουν ανακληθεί οι άδειες πάνω από 45 ασφαλιστικών εταιρειών. Ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος γιατί λειτουργεί μέσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο νόμος προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία τους, για τις επενδύσεις, για τους αντασφαλιστές κλπ. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι πολύ πιο αυστηρές για τις ασφαλιστικές - όπως και γενικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα - από ό,τι για άλλου είδους ανώνυμες εταιρείες. Γιατί τόσο συχνά φθάνουν ασφαλιστικές εταιρείες σε ανάκληση άδειας; Σκέφτεστε να συνέβαινε το ίδιο με τις Τράπεζες;
Το έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν. Το βασικό πρόβλημα της ασφαλιστικής αγοράς - και από εκεί πηγάζουν και πολλά άλλα - είναι η Εποπτεία. Που είναι ελλιπής, που κάνει τα στραβά μάτια, που έχει η ίδια πρόβλημα.
Η συγκεκριμένη εταιρεία πήρε άδεια λειτουργίας μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πότε πρόλαβε να κάνει τόσες παρανομίες κάτω από την μύτη του Υπουργείου; Εμείς ισχυριζόμαστε ότι δεν έπρεπε να δοθεί η άδεια στην Πανελληνική (και σε πολλές άλλες στο παρελθόν). Το θέμα της αδειοδότησης είχε έλθει επανειλημμένα στην επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης η οποία δεν το είχε εγκρίνει. Σε κάποια όμως συνεδρίαση που έλλειπε τόσο ο εκπρόσωπος της Ένωσης όσο και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, ουσιαστικά δόθηκε το πράσινο φως για την άδεια. Όμως υπήρχαν προβλήματα. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας βαρυνόταν ήδη με καταγγελίες σε βάρος του και καταδικαστικές αποφάσεις (κατά την γνώμη αυτών που αποφάσισαν να δώσουν την άδεια αυτό "θεραπεύεται" με κλήση στο υπουργείο του εκπροσώπου για να δώσει εξηγήσεις). Η εταιρεία επίσης δεν είχε αντασφαλιστικές συμβάσεις. Και αυτός ο σκόπελος για τους υπεύθυνους του Υπουργείου ξεπεράστηκε με το να δώσουν την άδεια, με την υποχρέωση να προσκομίσει η εταιρεία εντός τριών μηνών αντασφαλιστικές συμβάσεις. Αντ' αυτών η εταιρεία προσκόμισε ένα κείμενο-επιστολή αντασφαλιστικής εταιρείας στο οποίο απλά εκφράζεται η πρόθεσή της για συζήτηση, κάτι το οποίο βεβαίως δεν προδίκαζε τίποτα, ήταν όμως αρκετό για τις υπηρεσίες του υπουργείου, για να δεχθούν ότι έτσι υπάρχει αντασφαλιστική κάλυψη...
Τα βιβλία της εταιρείας ήταν αθεώρητα, το μετοχικό κεφάλαιο εμφανίστηκε σαν εγγραφή για δυο ώρες - όσο κράτησε ο έλεγχος - και μετά αποσύρθηκε, δεν έχει καταβάλει καμιά υποχρέωση προς τρίτους, το προσωπικό το είχε ανασφάλιστο, δηλαδή σε καθεστώς μαύρης εργασίας, ακόμη μέχρι σήμερα δεν το έχει ασφαλίσει στο ΤΕΑΑΠΑΕ, εξέδιδε μεταχρονολογημένες επιταγές αγνώστου αντικρίσματος, ένα σύνολο δηλαδή δραστηριότητας κάκοσμο.
Πρόλαβε αυτούς τους μήνες και εισέπραξε περί τα 6.000.000 Ευρώ σε ασφάλιστρα με την κλασική συνταγή του χαμηλού ασφαλίστρου. Και βέβαια όταν τα έξοδά σου είναι ελάχιστα, δικαιολογούνται τα πολύ χαμηλά ασφάλιστρα. Κάποια στιγμή θα ανακληθεί ίσως η άδειά της, οι μέτοχοι (αυτοί υπάρχουν, μόνο κεφάλαιο δεν έβαλαν), θα έχουν επωφεληθεί τα ασφάλιστρα, οι υποχρεώσεις που δημιούργησε η εταιρεία θα περιέλθουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο, και κάποια άλλη στιγμή κάποια ίδια πρόσωπα θα εμφανιστούν με νέα αίτηση αδείας άλλης ασφαλιστικής εταιρείας, τα αναγκαία έντυπα θα συμπληρωθούν από εταιρείες που άνθρωποί τους σχετίζονται με το Υπουργείο και θα επαναληφθεί για πολλοστή φορά το ίδιο σενάριο.
Και οι άλλες εταιρείες, οι σοβαρές, θα υποχρεωθούν να αυξήσουν τα ασφάλιστρά τους γιατί ο κλάδος αυτοκινήτου είναι ζημιογόνος, ο καταναλωτής θα πληρώσει και ο ζημιωθείς ασφαλισμένος δεν θα αποζημιωθεί. Και όλα αυτά ξέρουμε τι επίπτωση έχουν στην ασφαλιστική συνείδηση, στην ανάπτυξη του κλάδου, στην μείωση της ανεργίας κλπ.
Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, μαζί με τις διαπιστώσεις της επιτροπής, υπήρχε η πολιτική βούληση για ανάκληση της άδειας. Τα δύο τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αλλαγή. Το 2001 ανακλήθηκε η άδεια της Express από την τότε υφυπουργό κ. Αποστολάκη, για σωρεία επίσης παραβάσεων. Η εταιρεία προσέφυγε στα δικαστήρια, έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα και μετά από αυτό, και χωρίς να έχει αλλάξει κανείς από τους λόγους που επέβαλλαν την ανάκληση, ο νέος υφυπουργός κ. Θεοδώρου ανακάλεσε την ανάκληση. Τώρα είναι η πρώτη φορά που η επιτροπή εισηγήθηκε ανάκληση της Πανελληνικής, χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονη σχεδόν -εντός της ημέρας- απόφαση ανάκλησης από τον υφυπουργό κ. Θεοδώρου, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, τρεις μέρες μετά. Να σημειώσουμε ότι τόσο η Express όσο και η Πανελληνική έχουν έδρα την Θεσσαλονίκη.
Να σημειώσουμε επίσης ότι η ΟΑΣΕ που εκπροσωπεί τους 12.000 εργαζόμενους στην Ιδιωτική Ασφάλιση έχει επανειλημμένα ζητήσει από την συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, συνάντηση, για να της αναπτύξει τις απόψεις της για θέματα της ασφαλιστικής αγοράς και της εποπτείας και για να ενημερωθεί για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου. Στα αιτήματα για συνάντηση δεν υπάρχει καν απάντηση.
Θεωρούμε ότι αιτία της κακοδαιμονίας της ασφαλιστικής αγοράς είναι η συγκεκριμένη εποπτεία. Πρέπει να αλλάξουν πολλά, να υπάρξει ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η διοίκησή της να είναι πολυπρόσωπη, να εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης (της Ένωσης, των διαμεσολαβούντων, των εργαζομένων), οι καταναλωτές, όχι μόνον γιατί όλους αυτούς τους αφορά άμεσα η σωστή λειτουργία της αγοράς αλλά και γιατί έτσι θα υπάρχει το στοιχείο της αντικειμενικότητας και διαφάνειας στις αποφάσεις, κάτι που εξασφαλίζεται και με την ύπαρξη αντιθετικών συμφερόντων στη Διοίκηση αυτού του οργάνου. Εάν αυτό δεν συμβεί, θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της αδιαφάνειας, της συγκάλυψης και του συμψηφισμού, όπου τίποτα καινούργιο και ελπιδοφόρο δεν θα προκύψει.
Αλλά πριν από όλα και πάνω από όλα χρειάζεται πολιτική βούληση για να εξυγιανθεί η αγορά. Και αυτή είναι το ζητούμενο.
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
        Η Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
  Αθηνά Καραμήτρου Σωτήρης Οικονόμου