02 Νοε 2020

Ανακοίνωση για Κλαδική Σύμβαση Εργασίας ΟΑΣΕ-ΕΑΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΣΕ - ΕΑΕΕ

Συνάδελφοι,

Η ΟΑΣΕ, μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιδιώκει πολύ καιρό να υπογραφεί Κλαδική Σύμβαση Εργασίας με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), που θα δημιουργεί ισορροπία στην ασφαλιστική αγορά και θα καθορίζει τα δικαιώματα και τις κατώτατες αμοιβές των υπαλλήλων του κλάδου.  Η ΟΑΣΕ μετά από πολύχρονες και ατελέσφορες διαπραγματεύσεις με την ΕΑΕΕ και παρόλες τις αντιξοότητες και τα αντεργατικά μέτρα κατόρθωσε και προσέφυγε στην Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Από την Μεσολάβηση του ΟΜΕΔ πρόεκυψε η πρόταση, η οποία δεχόταν στο μεγαλύτερο μέρος τα προτεινόμενα από την ΟΑΣΕ και την οποία δεν αποδέχτηκε η ΕΑΕΕ και για τον λόγο αυτό προσφύγαμε μονομερώς στην Διαιτησία του ΟΜΕΔ.

Ο ΟΜΕΔ με την υπ’ αριθ. 298 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής διαιτησίας του, εξέδωσε απόφασή για Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζόμενων στις ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας μας, που ουσιαστικά επαναλαμβάνει την απόφαση της μεσολάβησης.

Την απόφαση αυτή η Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών δεν την δέχθηκε και ήδη προσέφυγε στην Πενταμελή Επιτροπή Διαιτησίας η οποία απαρτίζεται από 2 διαιτητές του ΟΜΕΔ και από έναν εκπρόσωπο του Αρείου Πάγου, έναν του Συμβουλίου της Επικρατείας και έναν του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η νέα διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα.

Η Ομοσπονδία μας  θα είναι παρούσα και στην νέα διαδικασία διεκδικώντας  και προασπίζοντας τα συμφέροντα των εργαζόμενων.

Σας παραθέτουμε το κείμενο της Σύμβασης όπως εκδόθηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας

Συναδελφικά,

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο

            O Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης                                       Γιάννης Πετσαλάκης