09 Ιουλ 2004

Στάσεις εργασίας

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνάδελφοι,
Μετά από πέντε συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Ένωσης για την ΣΣΕ του κλάδου δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Μας προτείνουν τη σύμβαση της ΟΤΟΕ (όπου, ανάμεσα στα άλλα, υπάρχουν ρυθμίσεις που έχουν κόστος για τις τράπεζες, που είτε δεν μας αφορούν είτε δεν συμφωνούμε με την ουσία τους), και μένουν για μας αρρύθμιστα θέματα σημαντικά ενώ παράλληλα η εφαρμογή της σύμβασης της ΟΤΟΕ στον κλάδο μας, δίνει μέσο πραγματικό κόστος στις εταιρίες 3,87% για το 2004.
Η Ένωση αντιπαρέρχεται αυτή την αλήθεια αναφέροντας ένα νούμερο 5,92%, που είναι ο μέσος όρος αύξησης των κλιμακίων μέχρι το 33ο (και όχι μέχρι το 41ο, και μάλιστα αθροιστικά), νούμερο θεωρητικό, που απέχει από την πραγματικότητα. Δεν θέλει να λάβει υπόψη της ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των συναδέλφων μας δεν θα πάρει "αυξήσεις" πάνω από το 3,6% που δεν θα αναπληρώνουν ούτε τις απώλειες από τον πληθωρισμό.
Συνάδελφοι,
Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο με ευθύνη των διοικήσεων των τραπεζοασφαλιστικών εταιριών. Σ' αυτό συνέβαλαν τόσο οι καθυστερήσεις στους διορισμούς νέων διοικήσεων και οι αλλαγές που μεσολάβησαν όσο και, από ό,τι όλα δείχνουν, ο ασφυκτικός πλέον διοικητικός έλεγχος από τις Τράπεζες.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση, και αφού εξαντλήθηκε ο εύλογος χρόνος που είχε τεθεί, αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις (όπως άλλωστε είχε προειδοποιήσει στην τελευταία επιστολή του στην Ένωση):

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

Δευτέρα 12/7/2004 στάση εργασίας στην Εθνική Ασφαλιστική από την έναρξη του ωραρίου ως τις 11 πμ

Τετάρτη 14/7/2004 στάση εργασίας στην Πειραιώς, στην EFG Ασφαλιστική, στην Κύπρου Ασφαλιστική και Ζωής, στην Λαϊκή και στην Ωμέγα Ασφαλιστική, από 1 μμ μέχρι τέλους ωραρίου.

Παρασκευή 16/7/2004 στάση εργασίας στις εταιρίες Φοίνιξ-Metrolife Εμπορική, Αγροτική Ασφαλιστική, Alpha Ασφαλιστική, Metrolife ΑΕΓΑ, Φοίνιξ Πιστώσεων και Εγγυήσεων και Πειραιώς Ζωής, από 12 μμ μέχρι τέλους του ωραρίου.

Συνάδελφοι,
Θεωρούμε ότι η οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιριών θυγατρικών τραπεζών είναι ...λίγο καλύτερη από κάποιες βιοτεχνίες και ατομικές επιχειρήσεις που ικανοποιούν θεσμικά αιτήματα και δίνουν αυξήσεις 6% για την φετινή χρονιά.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ώστε να υπογραφεί ικανοποιητική Σύμβαση.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
       Η Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
          Αθηνά Καραμήτρου   Σωτήρης Οικονόμου