14 Ιουλ 2004

Συμφωνήθηκε διετής Σύμβαση των Τραπεζοασφαλιστικών Εταιριών 2004 - 2005

Συνάδελφοι,
Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε η υπογραφή διετούς συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η απόφαση για την υπογραφή ψηφίστηκε ομόφωνα στη χθεσινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, ύστερα από την τελευταία συνάντηση των διαπραγματευτικών ομάδων.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ΟΤΟΕ - Τραπεζών, η Ένωση πρότεινε την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης για τον κλάδο μας. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσπαθήσαμε να τους πείσουμε ότι η εφαρμογή της σύμβασης των τραπεζών στις εταιρίες μας θα είχε μικρότερο αποτέλεσμα για την πλειοψηφία των συναδέλφων μας. Γι' αυτό ακριβώς διεκδικούσαμε και την ικανοποίηση επιπλέον αιτημάτων.
Αναγκαστήκαμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, να εξαγγείλουμε κινητοποιήσεις με πρώτη αυτή στην Εθνική Ασφαλιστική, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Την ώρα που πραγματοποιείτο η στάση εργασίας στην Εθνική, συνεδρίαζαν εκ νέου οι διευθυντές των εταιριών προκειμένου να βελτιώσουν την πρότασή τους.
Έτσι, έγιναν δεκτά επιπλέον της σύμβασης της ΟΤΟΕ τα εξής:
1)     Μείωση χρόνου εργασίας κατά 20΄ την εβδομάδα.
2)     Μείωση του επιτοκίου δανείων ευκολίας από 3,5% σε 3%.
3)     Αύξηση του επιδόματος ΕΙΑΣ από 6% σε 8%
4)     Θέσπιση επιδόματος 8% στους αποφοίτους Ε.Π.Ι.
5)     Μείωση ωραρίου εργασίας σε εργαζόμενους παραπληγικούς κατά 30΄ ημερησίως.
6)     Αναπροσαρμογή του επιδόματος τέκνων και προστατευομένων μελών με ειδικές ανάγκες από 89 Ευρώ στα 95 Ευρώ και 100 Ευρώ.
7)     Επίσης υπάρχει δέσμευση ότι στο τελικό κείμενο θα αποσαφηνισθούν ορισμένες διατυπώσεις προηγουμένων συμβάσεων που δημιουργούν προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής και θα υπάρξει επίσης κωδικοποίηση των συμβάσεων.

Εκτός των παραπάνω, συμφωνήθηκαν:
1) Αυξήσεις στο βασικό μισθολόγιο:
α) για το 2004 από 7,29% στο 1ο μέχρι 3,75% το 41ο κλιμάκιο
β) για το 2005 από 5,03% μέχρι 4,74% αντίστοιχα.
2) Μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων σε 3%. Ανώτατο χορηγούμενο ποσό 100.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 22.000 Ευρώ για κάθε παιδί.
3) Αύξηση επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού από 1/1/2004 σε 175 Ευρώ και από 5 σε 184 Ευρώ.
4) Αύξηση του επιδόματος τοκετού από 1/1/2004 σε 1180 Ευρώ και από 1/1/2005 1240 Ευρώ.
5) Αύξηση του κατασκηνωτικού επιδόματος από 1/1/2004 σε 626 Ευρώ και από 1/1/2005 σε 657Ευρώ
6) Ενίσχυση επιμορφωτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΟΑΣΕ με το ποσό των 27.000Ευρώ την διετία.
7) Αναπροσαρμογή του ποσού που χορηγείται για πολιτιστικές δραστηριότητες σε 1.950 Ευρώ  και 2.100 Ευρώ μηνιαίως.

Συνάδελφοι,
Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες (καθυστέρηση λόγω αλλαγών διοικήσεων, υπογραφή της συγκεκριμένης ΣΣΕ από την ΟΤΟΕ μετά από 3 απεργίες και παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας) θεωρούμε ότι κάναμε το καλύτερο που ήταν δυνατόν για τους εργαζόμενους. Σ' αυτό συνέβαλαν η αποφασιστικότητα της ΟΑΣΕ και η κινητοποίηση των εργαζομένων στην Εθνική Ασφαλιστική. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε και την συμβολή κάποιων ελάχιστων από τις διοικήσεις που ώριμα συνέβαλαν στο να αρθεί το αδιέξοδο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

  Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
 Αθηνά Καραμήτρου   Σωτήρης Οικονόμου