05 Απρ 2022

Νέα σύνθεση Εκτελεστικού Συμβουλίου & Γραμματείες Ευθύνης

Αθήνα, 4.4.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών του 28ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, το νεοεκλεγμένο Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 4.4.2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:

Παπαδόγιαννης

Χρήστος

Αντιπρόεδρος:

Κολαίτης

Σπύρος

Γεν. Γραμματέας:

Πετσαλάκης

Γιάννης

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Σακκάς

Άγγελος

Οργ. Γραμματέας:

Κεφάλας

Ευστράτιος

Ταμίας:

Ξηρόπουλος

Σταύρος

Εφ. Δημ. Σχέσεων:

Προβίδα

Παρασκευή

Μέλη:

Βάγιας

Κωνσταντίνος

 

Βέργος

Θάνος

 

Γιουρτσίδης

Λάζαρος

 

Ζαμπάτη

Ειρήνη

 

Λευθεριώτης

Τηλέμαχος

 

Σεφερλής

Βασίλης

 

Σκανδάλης

Βασίλης

 

Τσιμπλιάρης

Ευάγγελος

Στη συνέχεια το Εκτελεστικό Συμβούλιο όρισε τους εξής Γραμματείς Ευθύνης:

1. Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης:

Σκανδάλης Βασίλης

2. Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων - Συμβάσεων:

Γιουρτσίδης Λάζαρος

3. Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλισης

Βέργος Θάνος

4. Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων:

Τσιμπλίαρης Ευάγγελος

5.Επιτροπής Πολιτισμού/Αθλητισμού/Ποιότητας Ζωής:

Σεφερλής Βασίλης

6. Επιτροπής Ισότητας:

Ζαμπάτη Ειρήνη

7.Επιτροπής Ιδιωτ. Τομέα/ Εργασιακών Συμβουλίων:

Λευθεριώτης Τηλέμαχος

8. Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας:

Βάγιας Κωνσταντίνος

Συναδελφικά,

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης                             Γιάννης Πετσαλάκης