16 Σεπ 2001

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΑΣΚΕ ΔΥΝΑΤΗ

Η διετία που πέρασε

2000 - 2001 : Η ΠΑΣΚΕ έχοντας την ευθύνη του Προεδρείου του Συλλόγου, πάλεψε με επιμονή για τα συμφέροντα των εργαζομένων με ρεαλιστικές θέσεις, εκ των οποίων, οι περισσότερες κατέληξαν σε επιτυχή αποτελέσματα:
 
 
Το 2000 πετύχαμε:
 
·        Χορήγηση αύξησης στους βασικούς μισθούς κατά 6%.
·        Χορήγηση από 01/01/2000 επί πλέον μισής πολυετίας σ΄ όλο το προσωπικό.
·        Αύξηση του επιδόματος βαθμού κατά 20% από 01/01/2000.
·        Αύξηση του επιδόματος ευδόκιμης παραμονής στον βαθμό τμηματάρχη από 7% σε 10%.
·        Αύξηση του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών κατά 15%.
·        Διατήρηση του επιδόματος εξομάλυνσης μέχρι 31-12-2001.
·        Επέκταση χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σ' όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην Δ/νση Πληροφορικής, πλην των προϊσταμένων Δ/νσης και Τομέων. Επίσης και στους εργαζόμενους στο Γενικό Αρχείο της Εταιρίας (Βαρυμπόμπη)
·        Χορήγηση τεχνικού επιδόματος στους μηχανικούς και σ' όσους ασχολούνται με το τεχνικό αντικείμενο, στην Τεχνικής Υπηρεσίας.
·        Αναγνώριση συνεχόμενης προϋπηρεσίας από την εταιρία "Πλοίων και Αεροσκαφών" στον υπολογισμό της αποζημίωσης του Ν.2112/20.
·        Αύξηση της συμμετοχής της Εταιρίας στο ομαδικό συμβόλαιο (κλάδο σύνταξης) κατά 0,5 % από 1-1-2000 και 0,5 % από 1-1-2001 με υπολογισμό της παροχής, βάση αναλογιστικής μελέτης από 1-1-2002.
·        Την αύξηση εσωτερικού βαθμού στους χειριστές Η/Υ - Ελεγκτές ώστε να εναρμοστεί το εσωτερικό βαθμολόγιο της Δ/νσης Πληροφορικής με της Εταιρίας.
·        Εξομοίωση του πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) με το πιστοποιητικό ΕΙΑΣ ετήσιας διάρκειας, βαθμολογικά και μισθολογικά.
·        Χορήγηση επιδόματος 5 % στο δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ανεξάρτητης φοίτησης.
·        Χορήγηση ενός χρόνου επιπλέον βαθμολογικής προώθησης σε όσους έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (και ισότιμα) συγχρόνως, με εξαίρεση τους κατέχοντες οργανική θέση.
·        Χορήγηση του επιδόματος ευδόκιμης παραμονής στον ίδιο βαθμό στους υπαλλήλους που προσελήφθησαν στην Εταιρία και εργαζόταν στις Εταιρίες που συγχωνεύτηκαν (ΑΣΤΗΡ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΕΤΕΒΑ-ΛΑΙΚΗ) και στις οποίες είχαν προσληφθεί πριν την 26-8-1982.


Το 2001 πετύχαμε:
 
 • Χορήγηση σ΄ όλο το προσωπικό δώρο για τα 110 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας της Εταιρίας, ίσο με το 60 % του μισθού.
 • Να μην καταργηθούν οι υπηρεσίες του οργανογράμματος.
 • Επιτυχή συμμετοχή του προσωπικού της Εταιρίας, στις απεργίες για το ασφαλιστικό.
 • Συναντήσεις για το θέμα της τύχης ΤΑΠΕ.
 • Χορήγηση αύξησης στους βασικούς μισθούς κατά 6,5%.
 • Χορήγηση 10 % αύξηση των επιδομάτων βαθμού σ΄ όλο το προσωπικό.
 • Χορήγηση από 01/01/2000 επί πλέον μισής πολυετίας σ΄ όλο το προσωπικό.
 • Αύξηση της συμμετοχής της Εταιρίας στο ομαδικό συμβόλαιο (κλάδο σύνταξης) κατά 1 % με υπολογισμό της παροχής, βάση αναλογιστικής μελέτης από 1-1-2002.
 • Αναπροσαρμογή του επιδόματος ξένης γλώσσας σε ποσοστό 8%.
 • Επέκταση της χορήγησης του επιδόματος ξένης γλώσσας και στους κατόχους πτυχίων ή μεταπτυχιακού τίτλου (Master-Doctorad) πανεπιστημίου χώρας Ε.Ε. ή επάρκειας διδασκαλίας της γλώσσας μίας των χωρών της Ε.Ε. καθώς και στους πτυχιούχους του τμήματος Ιταλικής Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
 • Επέκταση του τεχνικού επιδόματος στους Μηχανικούς του Τομέα Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Διατήρηση του επιδόματος εξομάλυνσης μέχρι 31-12-2002.
 • Αύξηση του επιδόματος τοκετού στο ποσό των 350.000 δρχ.
 • Αύξηση του επιδόματος του επιδόματος τέκνων με ειδικές ανάγκες στο ποσό των 28.000 δρχ.
 • Αύξηση του κατασκηνωτικού επιδόματος στο ποσό των 188.000 δρχ. για κάθε παιδί.
 • Αύξηση του επιδόματος χειριστών κοπτικών μηχανημάτων και φακελλωτικού στο ποσό των 20.000 δρχ. και ποσοστοποίηση στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κυρίως προσωπικού. Επίσης στο ανωτέρω προσωπικό που λαμβάνει το παραπάνω επίδομα χορηγείται και το επίδομα μεταφοράς δεμάτων.
 • Αύξηση του επιδόματος οδηγών στο ποσό των 40.000 δρχ. και επαναποσοστοποίηται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κυρίως προσωπικού.
 • Αύξηση του επιδόματος οδοιπορικών των κλητήρων -επιμελητών στο ποσό των 12.000 δρχ. και επαναποσοστοποιήται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κυρίως προσωπικού.
 • Αυξάνεται από 1-7-2001 η χορήγηση βρεφονηπιακού επιδόματος που είναι ίσο με τα 2/3 της καταβαλλόμενης δαπάνης για μη συμβεβλημένους βρεφονηπιακούς σταθμούς με ανώτατο ποσό τις 60.000 δρχ.
 • Συμφωνία στον τελικό κατάλογο επιδομάτων Ασφαλιστικών Σπουδών με οικονομική χορήγηση και βαθμολογική προώθηση.
 • Χορήγηση του επιδόματος ευδόκιμης παραμονής στους εντεταλμένους μετά την συμπλήρωση 3ετους παραμονής στον βαθμό και έχουν λάβει το επίδομα στο βαθμό του τμηματάρχη.
 • Χορήγηση επιδόματος ευδόκιμου παραμονής στον Ταμία Α΄ βάση τα ισχύοντα στο πρακτικό συμφωνίας 1998 ή με βάση τα ισχύοντα στην Ε.Σ.Σ.Ε. 1996.
 • Συμφωνία κατάργησης της κατηγορίας προσωπικού καθαριότητος (καθαρίστριες) και ένταξη όλων στο βοηθητικό προσωπικό.
 • Συμφωνία ένταξης στο τακτικό προσωπικό των υπαλλήλων που υπηρετούσαν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας την 31-12-2000 στην Εταιρία λόγω ορίου ηλικίας.
 • Συμφωνία για ένα χρόνο επιπλέον προυπερεσίας στην ισόβια μηνιαία σύνταξη του ομαδικού συμβολαίου για όσους υπαλλήλους εντάχθηκαν σ΄ αυτό και προέρχονται από την πρώην εταιρία "ΑΣΤΗΡ", δηλαδή για κάθε έτος δύο χρόνια προυπερεσία.
 • Συμφωνία για πέντε χρόνια προυπερεσίας στο εφάπαξ ποσό και την ισόβια μηνιαία σύνταξη του ομαδικού συμβολαίου για όσους υπαλλήλους προέρχονται από την πρώην ασφαλιστική εταιρία ΕΤΕΒΑ.
 • Συμφωνία για ένα χρόνο προυπερεσίας στην ισόβια μηνιαία σύνταξη του ομαδικού συμβολαίου για όσους υπαλλήλους εντάχθηκαν σ΄ αυτό και προέρχονται από την πρώην εταιρίες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ και ΛΑΙΚΗ.
 • Συμφωνία για όσους υπαλλήλους που εργάζονται στην εταιρία και προέρχονται από την πρώην εταιρία ΛΑΙΚΗ αναγνωρίζονται σαν ασφαλίσιμη υπηρεσία τα χρόνια προυπηρεσίας σε ότι αφορά την παροχή εφάπαξ ποσού του ομαδικού συμβολαίου.·       Μπροστά στη νέα διετία

·        Διεκδικούμε:

·   Τη χορήγηση ευδόκιμου και σε όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1982.
·   Αυξήσεις που να βελτιώνουν τις αποδοχές μας.
·   Την συμμετοχή των παιδιών συναδέλφων στην διαδικασία προσλήψεων προσωπικού από την Εταιρία.
·   Να τελειώσουν πια οι αδικίες που δημιουργήθηκαν από την συγχώνευση (όλων των εταιριών) και δεν έχουν επιλυθεί.
·   Την ενεργοποίηση του Οργανογράμματος στην Εταιρία και Υποκαταστήματα Περιφέρειας και άμεση κάλυψη των θέσεων σε αυτά.
·   Η Διοίκηση άμεσα να αναπροσαρμόσει τα παγωμένα επιδόματα θέσεων ευθύνης.
·   Να αυξηθεί το ποσόν (πλαφόν) δικαιώματος προμηθειών για ασφαλίσεις αυτοκινήτων στους υπαλλήλους από 15.000.000 σε 30.000.000.


Τ.Α.Π.Ε.

Πρώτη, βασική και σταθερή επιδίωξη η παραμονή του ως αυτοτελές ταμείο. Παράλληλα πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση για οποιαδήποτε ασφαλιστική εξαγγελία, γιατί τα επακόλουθα του Ν.2094/92 (νόμος Σιούφα) τα ζούμε καθημερινά.Αναδείξτε την ΠΑΣΚΕ δυνατή, για να γίνει το όραμα και η συνδικαλιστική συνέπεια πράξη στη λειτουργία του Συλλόγου μας, υποχρεώνοντας όλους μας να σεβαστούμε τη δική σας θέληση.
ΠΑΣΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΡΑΜΠΑΣ ΣΑΚΗΣ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ ΦΑΝΗ
ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΖΑΓΛΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΛΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΛΑΒΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΗ ΠΗΓΗ
ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΧΗΣ ΘΩΜΑΣ