10 Νοε 2011

Διαφάνεια παντού

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ

Συνάδελφοι,

Η βιωσιμότητα της εταιρίας μας, η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας μας και η προοπτική όλων μας ενισχύεται όταν στο εργασιακό περιβάλλον επικρατεί διαφάνεια και αξιοκρατία.

Αυτό έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση όλων μας ως το αξίωμα "Διαφάνεια, Όλα στο φως και Απονομή δικαιοσύνης".
 
Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, η αποκάλυψη δηλαδή φαινομένων διαφθοράς, όχι μόνο δεν πρέπει να μας ανησυχεί αλλά αντίθετα δημιουργεί προσδοκίες ότι επιτέλους η εταιρίας μας κινείται σε ρότα διαφάνειας και όχι συγκάλυψης όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.

Όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο κινδυνολογούν, προκαλούν σύγχυση και δημιουργούν κλίμα φόβου και ανασφάλειας.

Η διοίκηση πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην εξεύρεση διαδικασιών ελέγχου αφενός μεν για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων αφετέρου δε για να επανέλθει ένα κλίμα ασφάλειας, αισιοδοξίας και δημιουργικότητας στους εργαζομένους.


Η Σ.Ε.