07 Δεκ 2011

Ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ

7-12-2011

Συνάδελφοι,

Δημιουργεί ερωτηματικά η έκδοση της χθεσινής ανακοίνωσης του Προεδρείου του Συλλόγου σχετικά με την ''θέση του Συλλόγου για το ΑΤΑΠΕ'', αφού η παράταξή μας δεν συμφώνησε.
 
Καλούμε τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Συλλόγου να μην εκδίδουν ανακοινώσεις χωρίς την έγγραφη έγκρισή μας.

Η Σ.Ε.