22 Φεβ 2012

Ανακοίνωση ΠΑΣΚΕ

22 -2- 2012
Συνάδελφοι,

Στην γενική συνέλευση που έγινε την Πέμπτη στην εταιρία μας αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους εργαζόμενους, να προχωρήσει το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου σε διαπραγμάτευση με την Διοίκηση για την υπογραφή ΣΣΕ ακόμη και με ενδεχόμενες μειώσεις.
Η απόφαση όμως αυτή δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη του Πρόεδρου και του Γραμματέα του Συλλόγου, Γιάννη Πετσαλάκη και Νίκου Νικολετόπουλου, οι οποίοι δύο μέρες πριν είχαν υποβάλλει αίτηση προσφυγής στον ΟΜΕΔ.

Τίθενται θέματα που αφορούν την αξιοπιστία και την δεοντολογική συνδικαλιστική δράση των δύο συναδέλφων αφού:
·        Στην γενική συνέλευση απέκρυψαν τα γεγονότα από τους εργαζόμενους.
·        Πρότειναν και εγκρίθηκε από την συνέλευση ομόφωνα η διαδικασία της διαπραγμάτευσης που είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με την ενέργεια της προσφυγής.
·        Δεν υλοποιούν απόφαση της γενικής συνέλευσης, πρωτόγνωρο στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος.
Συνάδελφοι,
Οι ώρες είναι κρίσιμες και πλέον δεν χωρούν κομματικά, συνδικαλιστικά ή προσωπικά παιχνίδια.

Η παράταξη μας ζητά την άμεση απόσυρση της προσφυγής στον ΟΜΕΔ έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της απόφασης της γενικής συνέλευσης, όπως είμαστε άλλωστε υποχρεωμένοι να πράξουμε, που είναι η διαπραγμάτευση με την Διοίκηση.

Όσο χρονικό διάστημα η προσφυγή παραμένει σε ισχύ η διοίκηση αρνείται την διαπραγμάτευση.
Επιπλέον, η πρόταση μας για διαπραγμάτευση του ομαδικού συμβολαίου και για τα μη μισθολογικά κόστη παραμένει όπως ακριβώς την αναλύσαμε στην γενική συνέλευση.

Η Σ.Ε