17 Δεκ 2004

Αποχωρήσεις προσωπικού

Συνάδελφοι,

Ολοκληρώθηκε στις 03/12/2004 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εθελουσία έξοδο του προσωπικού.  Οι συμμετοχές πάρα πολλές και αρκετά περισσότερες των αναμενόμενων.

Στις 7 και στις 13/12 συνεδρίασε η επιτροπή και κατέληξε στην οριστική κατάσταση των συναδέλφων που πρόκειται να αποχωρήσουν.  Η επιτροπή αποχωρήσεων έκανε δεκτές όλες τις αιτήσεις των συναδέλφων που ζητούσαν ημερομηνίες αποχώρησης μετά την 01/01/2005 για συνταξιοδοτικούς λόγους (ηλικία για το Τ.Α.Π.Ε. ή χρόνια ασφάλισης για το Επικουρικό).

Η Εταιρία θα όφειλε να έχει ένα πρόγραμμα αποχωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανακοίνωση που είχε βγάλει για την εθελουσία, δηλαδή οι αποχωρήσεις να γίνουν στις 31/12/2004, εκτός εάν λόγοι υπηρεσιακοί ή λόγοι που θα αφορούσαν τις ημερομηνίες συνταξιοδότησης θα επέβαλαν την παράταση της ημερομηνίας αυτής.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, κάποιοι παίζουν την κολοκυθιά στις πλάτες των συναδέλφων.  Μέχρι σήμερα, κανένας συνάδελφος δεν ξέρει το πότε θα φύγει.

Θα περιμέναμε, όχι μόνο περισσότερη σοβαρότητα, αλλά τουλάχιστον ένα στοιχειώδη σεβασμό στην προσφορά ανθρώπων που έχουν δουλέψει πάνω από 25 χρόνια στην Εταιρία.

Θα επισημάνουμε ότι μια Εταιρία είναι μεγάλη, όχι μόνο με βάση το μέγεθός της, αλλά κυρίως από το πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους της.  Η συγκεκριμένη συμπεριφορά μόνο μεγάλη εταιρία δε δείχνει.

Ελπίζουμε ότι άμεσα θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι.

Συναδελφικά,
Οι Σ.Ε.