17 Μάι 2005

Απρέπεια του ειδικού συμβούλου κου Κ. Κιουγιουμουτζή

Είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε δημόσια με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την συμπεριφορά και την πρακτική του ειδικού συμβούλου κου Κωνσταντίνου Κουγιουμουτζή, προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ατομικών Ζωής, ο οποίος αντί ως όφειλε να αξιοποιήσει όλες τις νέες συναδέλφους που προσελήφθηκαν από τα γραφεία Ζωής στην πρώτη γραμμή της Διεύθυνσης στην οποία προΐσταται, κράτησε μια για προσωπική γραμματέα του!!!

Απορούμε από πού αντλεί το δικαίωμα ο κος Κουγιουμουτζής να περιφρονεί τις δεσμεύσεις προς τον Σύλλογο που έχουν αναλάβει τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλός κος Παλαιολόγος, όσο και ο Γενικός Διευθυντής κος Λευθεριώτης, δεσμεύσεις που περιλαμβάνουν ότι όλες οι νέες προσλήψεις θα αξιοποιηθούν παραγωγικά για να βοηθήσουν τόσο τους συναδέλφους, όσο και για να εξυπηρετήσουν το παραγωγικό δίκτυο και τους ασφαλισμένους.

Καλούμε άμεσα την Διοίκηση της Εταιρίας να συστήσει στον κο Κουγιουμουτζή να σεβαστεί λίγο περισσότερο την Εταιρία που υπηρετεί και τους ανθρώπους της και παράλληλα να μην τους προκαλεί με παρόμοιες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην απομόνωση και στην αποξένωσή του από τον κόσμο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Συναδελφικά
Οι Σ.Ε.