29 Ιουν 2005

Ακριβοί στα πίτουρα......

Ακριβοί στα πίτουρα......

Η Εταιρία μας αποφάσισε να ανεβάσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων που εργάζονται μέσω της Action Plan.
Με ποιόν τρόπο; Μα με τον να αρνείται να τους χορηγήσει άδεια αιμοδοσίας για την συμμετοχή τους στην αιμοδοσία που διοργανώνει ο Σύλλογος για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου μας.
Άρνηση που είναι βέβαια νόμιμη, στερείται όμως οποιασδήποτε ηθικής ή λογικής βάσης.
Γιατί φανταστείτε να χρειαστούν αίμα για τους εαυτούς τους ή για συγγενικά τους πρόσωπα αυτοί που αποφάσισαν να μην δίνουν την άδεια αιμοδοσίας, άδεια που έχει θεσπιστεί για να αποτελέσει ένα κίνητρο συμμετοχής στις αιμοδοσίες.
Κρίμα κύριοι της Διοίκησης. Μικραίνετε πολύ στα μάτια μας με τέτοιες ενέργειες.

Συναδελφικά
Η Σ.Ε.