25 Απρ 2007

Εμπορική πολιτική

Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι η Εταιρία μας έχει τουλάχιστον αρχές ως προς την εμπορική πολιτική της.
Ότι όλοι οι συνεργάτες της θα αντιμετωπίζονταν με βάση την παραγωγή τους με συνθήκες διαφάνειας και όχι με βάση κριτήρια που οι μόνοι που τα ξέρουν είναι οι εμπνευστές τους και που τα διαμορφώνουν ανάλογα με το αν ο πράκτορας είναι ή όχι αρεστός στην διοίκηση.
 
Και πάλι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ακόμα και αυτό είναι θεμιτό σε ένα βαθμό για μια μικρή εταιρία που λειτουργεί με βάση όχι τους κανόνες αγοράς, αλλά τους κανόνες των προσωπικών σχέσεων και εξυπηρετήσεων.
 
Όμως.....
 
Πως θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς το γεγονός ότι ορισμένοι πράκτορες παίρνουν προμήθεια στην αστική ευθύνη αυτοκινήτων 25% αντί για το κλασσικό 13% που παίρνει η συντριπτική πλειοψηφία των απλών πρακτόρων, χωρίς κριτήρια, χωρίς κανόνες;
Πως θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το γεγονός ότι από μια σειρά πράκτορες η Εταιρία εισπράττει από τους πελάτες τους πολύ λιγότερα χρήματα απ' ότι εισπράττει από τους ίδιους τους υπαλλήλους της;
Πως θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το γεγονός ότι μια σειρά "ευνοημένοι" πράκτορες δίνουν μεγαλύτερη προμήθεια σε άλλους πράκτορες απ' ότι τους δίνει η ίδια η Εταιρία, για να τους πάρουν από την απευθείας συνεργασία με την Εταιρία και να δημιουργήσουν με αυτό τον τρόπο ένα στρατό πρακτόρων που θα μπορούν να μεταφέρουν από εταιρία σε εταιρία
Πως θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το γεγονός ότι μια σειρά ημετέρων πρακτόρων μπορούν και δίνουν επιστροφή ασφαλίστρων σε πελάτες μεγαλύτερη από το σύνολο της προμηθείας που όλοι οι άλλοι πράκτορες παίρνουν;
Ποιος ο λόγος για "κρυφές" εμπορικές πολιτικές και όχι ξεκάθαρες αμοιβές που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα στάνταρ ποσοστό προμήθειας και στην συνέχεια επιπλέον αμοιβές με βάση την παραγωγή, το loss ratio ή την διατηρησιμότητα του χαρτοφυλακίου; Πολιτική ξεκάθαρη, καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα πολυδιαφημισμένα sox.
 
Συνάδελφοι,
 
Κάποιοι δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την κατάσταση που έχουν δημιουργήσει στο παραγωγικό δίκτυο.
Κατάσταση που θα αποδώσει πολύ σύντομα θύελλες σε αυτούς που σπέρνουν σήμερα ανέμους, στα πλαίσια μιας λογικής που μπορεί μεν να έχει προσωρινά αποτελέσματα αλλά σε μακροχρόνια βάση κλονίζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει η εταιρία με το παραγωγικό δίκτυο.
Τότε όμως οι σημερινοί εμπνευστές της πολιτικής αυτής θα έχουν προλάβει να αποχωρήσουν από την Εταιρία, αφήνοντας πίσω τους, σαν κληρονομιά, τα προβλήματα που οι ίδιοι δημιουργούν σήμερα, στους υπόλοιπους εργαζόμενους.
 
Συναδελφικά
Οι Συντονιστικές επιτροπές