11 Φεβ 2008

Η γελοιοποίηση του οργανογράμματος απο την Διοίκηση

Συνάδελφοι,

Το colpo grosso του "μαζέματος" του οργανογράμματος καλά κρατεί.
Θαυμάστε:
Καταργείται η Διεύθυνση Περιουσίας και οι μονάδες της θα υπάγονται πλέον στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που λόγω αυτής της συγχώνευσης αναβαθμίστηκε σε Συντονιστική Διεύθυνση με την σχετική αύξηση αποδοχών του Συντονιστή πλέον Διευθυντή της.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Περιουσίας "παραιτείται" αλλά ξαναπροσλαμβάνεται την επόμενη μέρα σαν "Ειδικός Σύμβουλος" με τις ίδιες αν όχι μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που είχε.

Παράλληλα όλες οι μονάδες που την προηγουμένη είχαν υπαχθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ξαναμετακινούνται υπό τον νέο Ειδικό Σύμβουλο, ο οποίος και διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες που είχε σαν Διευθυντής.

Το ίδιο θα γίνει και με άλλον πρώην Διευθυντή ιδίου πολιτικού χρώματος.

Αν η έμπνευση και η παραγωγικότητα της Διοίκησης διοχετεύονταν στην ανάπτυξη της Εταιρίας αντί για το βόλεμα ορισμένων η Εταιρία τώρα πράγματι θα είχε απογειωθεί.

Έτσι συνεχίστηκε η ηρωική παράδοση βολέματος ορισμένων που έχει ξεκινήσει η Διοίκηση Παλαιολόγου μετά τους Τζανετή και Κωστάκη.

Και το καλύτερο:
Μετά από πιέσεις της Διοίκησης φαίνεται ότι οι αποχωρούντες Διευθυντές θα προηγηθούν στην καταβολή του εφάπαξ του ΑΤΑΠΕ όλων των υπολοίπων εργαζομένων.
Αλήθεια τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν σε αυτή την βάναυση διάκριση των εργαζομένων;

Αλλά από κάποιους στη Διοίκηση της Εταιρίας μας φαίνεται ότι έχει χαθεί η ντροπή.

Συναδελφικά
Οι Σ.Ε.