09 Μαρ 2001

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Η ΑΝΘΡΩΠΟΓΡΑΜΜΑ

Συνάδελφοι,
Ο Γ. Διευθυντής κάλεσε χθες το Δ.Σ. του Συλλόγου και παρουσία του Αν. Γενικού Διευθυντή κου Τζόλδου, ανακοίνωσε τις αλλαγές στο Οργανόγραμμα της Εταιρίας.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα μας ανακοίνωσε, καταργούνται οι Περιφερειακοί Τομείς στις Υποδιευθύνσεις της περιφέρειας και τα περιφερειακά τμήματα εκπαίδευσης και υποστήριξης. Επίσης καταργούνται όλες οι υπηρεσίες των κεντρικών μονάδων που όπως μας ανέφεραν "δεν θα κριθούν λειτουργικές". Υποβαθμίζεται η Περιφερειακή Υποδιεύθυνση Κεντρικής Ελλάδας σε Περιφερειακό Τομέα και μεταφέρονται Υποκαταστήματα στην Περιφερειακή Βόρειας Ελλάδας.
Δημιουργείται ένας νέος Τομέας στην Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων και αναβαθμίζονται τρεις υπηρεσίες του Δικαστικού Αυτοκινήτων σε Τμήματα.
Τέλος καταργείται ο Τομέας Bankassurance της Διεύθυνσης Πωλήσεων και δημιουργείται Τομέας Υποστήριξης.
Αυτές, δεσμεύτηκε ο Γενικός Διευθυντής, ότι θα είναι και οι μόνες αλλαγές στο οργανόγραμμα.
Ο τρόπος που θα καταληφθούν οι κενές θέσεις ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο πιο κάτω:
Ο κάθε συνάδελφος που ενδιαφέρεται για οποιαδήποτε κενή θέση θα υποβάλει αίτηση στον αμέσως επόμενο προϊστάμενο του, αίτηση που θα κοινοποιείται παράλληλα στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Η αίτηση αυτή μαζί με ένα δελτίο αξιολόγησης του υπαλλήλου που θα συντάσσουν οι δυο αμέσως ιεραρχικά προϊστάμενοι του (από τμήμα και πάνω, δεν θα συντάσσει δηλαδή δελτίο αξιολόγησης ο προϊστάμενος υπηρεσίας) θα υποβάλλεται σε μια επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους δυο Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης που έχει την κενή θέση.
Η επιτροπή αυτή θα εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή το πρόσωπο που κρίνει ότι είναι κατάλληλο για την θέση και ο Γενικός Διευθυντής θα το τοποθετεί.
Η άποψη μας για τα παραπάνω συνάδελφοι, έτσι όπως εκφράστηκε και στην συνάντηση με τον Γενικό και τον Αναπληρωτή είναι ότι ενώ η διαδικασία κατάληψης θέσης είναι πιο ανθρώπινη από το πλήρως αποτυχημένο σύστημα των συνεντεύξεων το οποίο υποβάθμιζε την προσωπικότητα των συναδέλφων και ενίσχυε την αίσθηση εξουσίας των κριτών, το ίδιο το Οργανόγραμμα ολοένα και περισσότερο διαμορφώνεται ανάλογα με το αν θέλουν να εξυπηρετήσουν άτομα και όχι λειτουργικές ανάγκες
Γιατί ποια λειτουργική ανάγκη εξυπηρετεί η κατάργηση των υπηρεσιών, εκτός από το ετσιθελισμό αυτού που το αποφάσισε, ο οποίος δεν δέχεται ότι μπορεί και να έχει πάρει λάθος απόφαση.
Γιατί ποια λειτουργική ανάγκη εξυπηρετεί η υποβάθμιση της Περιφερειακής Υποδιεύθυνσης Κεντρικής Ελλάδας εκτός από την έλλειψη συναδέλφου "προσκείμενου", με τον ανάλογο βαθμό για να την καταλάβει.
Γιατί ποια λειτουργική ανάγκη εξυπηρετεί η κατάργηση των περιφερειακών Τομέων και Τμημάτων; Μήπως φαντάζεται κανείς ότι θα είναι πιο λειτουργικό ένα (1) άτομο να μπορεί να παρακολουθεί και να εποπτεύει 20 υποκαταστήματα. Ποιος θα είναι, ο superman;
Ξαναβλέπουμε για άλλη μια φορά την μικρότητα των διοικούντων που ζορίζονται όταν πρόκειται να δώσουν ελπίδα στους εργαζόμενους για να ελπίσουν έστω, ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να βελτιώσουν το εισόδημά τους.
Ας αφήσουν επιτέλους την καραμέλα περί λειτουργικού οργανογράμματος. Το οργανόγραμμα δεν μπορεί να είναι λειτουργικό όταν κατασκευάζεται ή τροποποιείται σύμφωνα με τις προσωπικές ή φιλικές απαιτήσεις βολέματος.
Αυτό επιβεβαιώνεται με τις ενέργειες της Διοίκησης που όταν δεν τους βγαίνει το οποιοδήποτε σενάριο προώθησης δικών της παιδιών, καταργεί τις θέσεις χωρίς δεύτερη σκέψη.
Στο κάτω κάτω ας πείσουν ότι σκέφτονται έστω τα προβλήματα των εργαζόμενων κύρια της πρώτης γραμμής, πέρα από τραπεζώματα, όπου μάλιστα κάποιοι Διευθυντές εν ευθυμία τελούντες, ξεπέρασαν όλα τα όρια της καλής συμπεριφοράς, αγγίζοντας τα όρια της προσβολής προς τους συναδέλφους.

Συναδελφικά
Η Σ.Ε.