11 Ιουλ 2002

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Μια ιστορία με λίγα λόγια

…..θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι ειλικρινής και γνήσιος συμπαραστάτης των αγώνων και των προσπαθειών του Λαού μας, για κοινωνική δικαιοσύνη και αποτελεσματική προώθηση των λαϊκών αιτημάτων, των εργαζομένων, των αγροτών, και των συνταξιούχων…...
Από χαιρετισμό του κ. Σπυρόπουλου.

--------------------------------------------------------------------------
Αθήνα, 24-04-2002

Προς
Την Πρόεδρο της Ο.Α.Σ.Ε.
Κ. Αθηνά Καραμήτρου


Απαντώντας στην από 23-04-2002 επιστολή σας, θέλω να σας κάνω γνωστό ότι, στην προτεινόμενη "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ", η ένταξη των επιμέρους Ταμείων Κύριας Ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών, θα επιχειρηθεί με την προϋπόθεση, της σύμφωνης γνώμης του συνδικαλιστικού φορέα των εργαζομένων αλλά και της εργοδοτικής πλευράς.

......
Ο Υφυπουργός
Ροβέρδος Σπυρόπουλος
--------------------------------------------------------------------------
Ένα μήνα μετά την παραπάνω επιστολή, κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση το σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Όπως μπορείτε να δείτε, η "δέσμευση" του Υφυπουργού πήγε περίπατο. Η αξιοπιστία φαίνεται ότι είναι είδος εν ανεπαρκεία…

--------------------------------------------------------------------------
Αρχική διατύπωση του άρθρου 5 έτσι όπως κατατέθηκε με το σχέδιο νόμου
Άρθρο 5 Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ
Εντασσόμενοι κλάδοι
1. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ιδρύθηκε με τον ν. 6298/1934 (346 Α΄), όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.).
2. Οι κλάδοι σύνταξης των ταμείων ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ,  ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ., ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΑΠΑΕ-Εθνική από 1-1-2008 εντάσσονται αυτοδικαίως στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
Οι ανωτέρω κλάδοι μπορεί να παραμένουν στα οικεία ταμεία μετά από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου με την προϋπόθεση εκπόνησης ειδικής προς τούτο αναλογιστικής εκθέσεως της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής από την οποία θα προκύπτει η βιωσιμότητά τους.
--------------------------------------------------------------------------
Ο Σύλλογος, αλλά και η Ομοσπονδία, έκαναν παραστάσεις προσπαθώντας να θυμίσουν, τόσο στο υπουργείο όσο και στους βουλευτές όλων των κομμάτων, τις "δεσμεύσεις" του Υφυπουργού. Μάταιος κόπος.

--------------------------------------------------------------------------

Τελική διατύπωση του Άρθρου 5 έτσι όπως ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων στις 20/6/2002

Αρθρο 5
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. - Εντασσόμενοι Κλάδοι

"2. Οι κλάδοι σύνταξης των ταμείων Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και Τ.Α.Π.Α.Ε.-ΕΘΝΙΚΗ έως 1.1.2008 εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων και εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης που προκηρύσσεται και ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών."

--------------------------------------------------------------------------
Μάλλον προς το χειρότερο φαίνεται…
Μία μέρα μετά την ψήφιση, η πιο κάτω επιστολή ήλθε στο Ταμείο μας:
--------------------------------------------------------------------------
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αθήνα, 21-06-2002
Αριθ. Πρωτ.Φ28/1097

Προς: Το Ταμείο Ασφάλισης
Προσωπικού της Ασφαλιστικής
Εταιρίας "Η ΕΘΝΙΚΗ"

.....
Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να εξετασθούν μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, προκειμένου να εφαρμοσθούν σε αυτές οι καταστατικές σας διατάξεις.
Η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτική ενόψει και της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία το Ταμείο σας θα ενταχθεί στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.


Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΡΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ

--------------------------------------------------------------------------
Κατά τα λοιπά, για μια συνδικαλιστική παράταξη "ο ασφαλιστικός νόμος κινείται γενικά προς την σωστή κατεύθυνση".
Δηλαδή, πότε οι συνδικαλιστές της παράταξης αυτής θα έλεγαν ότι ο νόμος μας θίγει;


….Καληνύχτα, Τ.Α.Π.Ε.
….Καληνύχτα, Επικουρικό


Καλό καλοκαίρι….


Συναδελφικά,
Η Σ.Ε.