16 Σεπ 2014

Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση Γενική Συνέλευση από τον Σύλλογο

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
Υπογράφεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων της Έδρας.

Πιστεύουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου θα την συγκαλέσει άμεσα.

Συναδελφικά,
Η Σ.Ε.

- - -
Προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων

Αθήνα 15/9/2014

Συνάδελφοι,

Με βάση το άρθρο 12 του Καταστατικού του Συλλόγου μας, σας ζητούμε την άμεση σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με τα πιο κάτω θέματα:

. Ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων για τον Ε.Κ.Ε. και επιτάχυνση των διαδικασιών.

. Ενημέρωση για την στάση της Εταιρίας να μην εφαρμόζει μονομερώς τον Εσωτερικό Κανονισμό που ισχύει με προφορικές εντολές και μέτρα αντίδρασης σε αυτό.

. Μέτρα ασφάλειας στις εισόδους της Εταιρίας και πιθανοί κίνδυνοι για την σωματική ακεραιότητα και την ζωή των εργαζόμενων σε περίπτωση κινδύνου.

- - -