18 Σεπ 2014

Εθελουσία και προβλήματα

Συνάδελφοι,

Η αποχώρηση από την Εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο είναι σίγουρα μια απόφαση ζωής.
Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να μπει μέσα σε ασφυκτικά χρονικά όρια και προϋποθέσεις. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν προσφέρει τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους στην Εταιρία μας και η Διοίκηση οφείλει να τους σεβαστεί.

Για όσους λοιπόν συναδέλφους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ανακοινώθηκε από την εταιρία μας, και δεν έχουν ακριβώς τα ίδια χρόνια κύριας και επικουρικής ασφάλισης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την επικουρική σύνταξη.
Λόγω του χρονικού περιορισμού που έχει τεθεί για την κατάθεση των αιτήσεων, η πίεση είναι μεγάλη και δυστυχώς δεν είναι εφικτό από τους περισσότερους να πάρουν εμπρόθεσμα την απάντηση που επιθυμούν και να καταθέσουν την αίτηση, παρ' όλες τις προσπάθειες των συναδέλφων μας στο Επικουρικό Ταμείο.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για μια απόφαση ζωής, για μια απόφαση που θα ορίσει την ποιότητα ζωής πολλών συναδέλφων μας από δω και πέρα.
Αντιλαμβάνεται άραγε η Διοίκηση και η Διεύθυνση Προσωπικού τις δυσκολίες που προκύπτουν και τις εναλλακτικές που θα πρέπει ενδεχομένως να δοθούν στο χρονικό περιορισμό που έχουν θέσει;
Εκτός και αν η λογική τους είναι το "σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν"…

Σας επισυνάπτουμε την επιστολή που εστάλη στη Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρίας μας:


"Αρ. Πρωτ.: 3749                                                                                             Αθήνα 17-09-2014
 
Προς

ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Υπ' όψιν κου Γεωργίου Μπίσταρου
Θέμα: Απαραίτητα στοιχεία για τους προς συνταξιοδότηση υπαλλήλους
 
Αγαπητέ κύριε Μπίσταρε,

Με αφορμή την πληθώρα αιτημάτων από εργαζόμενους στην εταιρία σας,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, σχετικά με το θέμα των προς συνταξιοδότηση υπαλλήλων μέσω της εθελουσίας αποχώρησης,  ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματά τους απαιτούν από πλευράς μας χρόνο προκειμένου να απαντηθούν. Κατ' αρχάς  το Ταμείο θα πρέπει να προβεί σε καταμέτρηση των ενσήμων (Επικουρικής Ασφάλισης) στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ ή και σε άλλα Επικουρικά  Ταμεία για να εξετάσει αν δικαιούται ο ασφαλισμένος σύνταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με αυτές του ΤΑΠΕ.
Όμως πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ότι δεν συμπίπτει ο ίδιος χρόνος ασφάλισης κύριας και επικουρικής σύνταξης. Συνεπώς μπορεί κάποιος/α συνάδελφος να έχει τα απαραίτητα χρόνια ασφάλισης στον κύριο φορέα αλλά όχι και στον επικουρικό φορέα ασφάλισης και συνεπώς σας επισημαίνουμε ότι η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται χωριστά σε ό,τι αφορά το χρόνο
Το ποσό μπορεί να εξαχθεί εφόσον γίνει η καταμέτρηση και έχουμε και την απόφαση συνταξιοδότησης του ΤΑΠΕ. Με τα "πρόχειρα" δεδομένα που μας δηλώνουν οι ασφαλισμένοι μόνο κατ' εκτίμηση μπορούμε να τους πληροφορήσουμε για τα ποσά της σύνταξης που δικαιούνται. Ιδιαίτερα δε για όσους συνταξιοδοτούνται τα επόμενα χρόνια δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και τις πιθανές αναπροσαρμογές παροχών που θα γίνουν.
Οι  ιδιαιτερότητες που υπάρχουν καθιστούν εκ των πραγμάτων αδύνατο  να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπεύθυνης και πλήρους πληροφόρησης των ασφαλισμένων μας.
Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια λύση στην  αντιμετώπιση αυτού του θέματος έτσι ώστε να μην προκύψουν στο μέλλον αντιδικίες ή και διεκδικήσεις λόγω κακής πληροφόρησης κλπ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία.
 
Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής
 
"