30 Σεπ 2014

Ενημέρωση περί μειωμένης μισθοδοσίας Σεπτέμβρη

Συνάδελφοι,

Στην μισθοδοσία του Σεπτέμβρη, διαπιστώσαμε ότι το καθαρό ποσό της μισθοδοσίας είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου μήνα.

Από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερωθήκαμε ότι η μείωση αυτή οφείλεται στην αυξημένη φορολόγηση λόγω της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Κανονικά αυτή θα έπρεπε να προϋπολογιστεί στην αρχή του χρόνου και να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί σε αυτήν αναλογικά σε όλη την διάρκεια της χρονιάς.
Αντί γι' αυτό επιλέχτηκε να υπολογιστεί η μηνιαία μισθοδοσία επί 14 φορές και όχι επί 14, 5 με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτό το μήνα αυτή η επιβάρυνση στους εργαζόμενους.

Αυτό σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα το καθαρό ποσό της μισθοδοσίας θα επανέλθει στα κανονικά επίπεδα.

Συναδελφικά
Η Σ.Ε.