15 Δεκ 2014

Κατάργηση Θεώρησης Βιβλιαρίων Υγείας

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον από το 2015 δε θα απαιτείται θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας, όπως προκύπτει από τη σχετική υπουργική απόφαση (δείτε εδώ το ΦΕΚ της απόφασης).

Συναδελφικά,
Η Σ.Ε.