05 Φεβ 2015

Δεν εκβιαζόμαστε


Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε εδώ ανακοίνωση της παράταξής μας.


Συναδελφικά,

Η Σ.Ε.