06 Φεβ 2015

Ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας με Υποψήφιους

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε εδώ ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας με τους Υποψήφιους Συναδέλφους.

Συναδελφικά,

Η Σ.Ε.