04 Ιουν 2015

Φορολόγηση υπολοίπου αδειών 2014

Συνάδελφοι,

Για όσες/ους τον Γενάρη του 2015 (λίγες μέρες πριν τις εκλογές) υπήρξε καταβολή ποσού οφειλομένων αδειών, θα δουν πιθανά στο ποσό των αποδοχών τους το 2014 επιβάρυνση φόρου. Η αύξηση αυτή οφείλεται ακριβώς στην καταβολή του ποσού για το υπόλοιπο των αδειών των περασμένων χρήσεων.

Αυτό έγινε γιατί, παρόλο που τα χρήματα μας καταβλήθηκαν το 2015 χωρίς παρακράτηση φόρου (εκλογές γαρ), αποφασίστηκε εκ των υστέρων να παρακρατηθεί φόρος 20% μέσα στην διάρκεια του 2015 από την μισθοδοσία, αλλά το υπόλοιπο μέχρι την φορολογική κλίμακα της καθεμίας και του καθενός συναδέλφου, αφού το ποσό δηλώθηκε από την Εταιρία σαν εισόδημα του 2014, θα φορολογηθεί κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του 2014.

Έτσι για την πλειονότητα των συναδέλφων η διαφορά του φόρου θα είναι 12% πάνω στο ποσό της άδειας που καταβλήθηκε, ενώ για τους υψηλόμισθούς 24% επιπλέον αυτού που παρακρατείται με την μισθοδοσία.

Άλλη μια εν κρυπτώ κίνηση της Διοίκησης που αδιαφορεί πλήρως για την οικονομική κατάσταση των εργαζόμενων της Εταιρίας μας και τον οικονομικό προγραμματισμό που κάνει ο καθένας/καθεμιά μας προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες διαβίωσης τους.

Παράλληλα θα πρέπει να επανεξεταστεί η επιλογή της Διοίκησης που έχει αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) την μισθοδοσία του προσωπικού, γιατί εκτός του επιπλέον κόστους γίνονται κατά καιρούς και σημαντικά λάθη.

Συναδελφικά,

Η Σ.Ε.