17 Ιουλ 2015

Καλούμε την Εθνική Ασφαλιστική να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο

Συνάδελφοι,

Η αύξηση των συντελεστών του φόρου ασφαλίστρων σε διάφορους κλάδους ασφάλισης, προκαλεί επιβαρύνσεις έως και 5% στα ασφάλιστρα.

Θεωρούμε ότι στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνάμε και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα πρέπει ο κλάδος μας, ο οποίος παρά την μείωση της παραγωγής, παραμένει ιδιαίτερα κερδοφόρος, να σταθεί στο πλευρό των ασφαλισμένων που τόσα χρόνια τον στηρίζουν.

Προτείνουμε να απορροφηθεί από τις εταιρίες το σύνολο ή μέρος της προκύπτουσας επιβάρυνσης με αντίστοιχη μείωση των κερδών τους. Ιδιαίτερα στους υποχρεωτικούς κλάδους (όπως η Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων) πιστεύουμε ότι πρέπει οι εταιρίες να συμβάλλουν καθοριστικά στην κοινή προσπάθεια και στην ελάφρυνση των βαρών των ασφαλισμένων τους.

Η παράταξή μας ζητά από την Διοίκηση της Εταιρίας να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια αυτή, απορροφώντας κατ' αρχάς σε όλα τα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων την αύξηση κατά 5% του φόρου ασφαλίστρων και εξετάζοντας το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου και σε άλλους κλάδους, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Καλούμε την Εταιρία να θέσει το θέμα (ως οφείλει από την θέση που κατέχει στην Ασφαλιστική Αγορά) στην ΕΑΕΕ, προκειμένου να ακολουθήσουν το παράδειγμά της και άλλες εταιρίες.

Συναδελφικά,

Η Σ.Ε.